Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Zasady ewidencji i segregacji odpadów medycznych w gabinecie

Brak komentarzy | Publikacja:
Zasady ewidencji i segregacji odpadów medycznych w gabinecie

Zasady ewidencji i segregacji odpadów medycznych w gabinecie

Właściwe gospodarowanie odpadami medycznymi w gabinecie stomatologicznym to jedna z najważniejszych zasad w kontekście bezpieczeństwa zarówno lekarza, asysty stomatologicznej, jak i pacjentów. Warto więc przypomnieć sobie najważniejsze reguły dotyczące przechowywania oraz ewidencjonowania odpadów medycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy podmiot wytwarzający odpady medyczne musi prowadzić ich ewidencję. Opiera się ona na dwóch podstawowych dokumentach: karcie ewidencji odpadów oraz karcie przekazania odpadów. Ustawodawca dopuszcza prowadzenie tzw. uproszczonej ewidencji odpadów (tylko w oparciu o karty przekazania odpadów), ale jest to możliwe jedynie w przypadku podmiotów:

• wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie;
• wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
• transportujących odpady, wykonujących wyłącznie usługę transportu odpadów;
• władających powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celu nawożenia gleb.

Fakt prowadzenia ewidencji uproszczonej nie zwalnia jednak z obowiązku przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli chodzi o sposób segregacji odpadów, to jest on uzależniony od ich rodzaju. I tak odpady ostre (w przypadku gabinetu stomatologicznego są to m.in. ostrza i wiertła) od razu po użyciu powinny zostać przełożone do pojemnika o twardych ścianach, gwarantujących, że nie dojdzie do ich przekłucia. Pojemniki mogą być wypełnione maksymalnie do 2/3 wysokości i wymieniane na nowe co najmniej co 72 godziny. Przechowywać je należy maksymalnie 72 godziny w przypadku pomieszczeń o temperaturze powyżej 10 st. Celsjusza lub do 14 dni w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 10 st. Celsjusza.

Odpady zakaźne (poza ostrymi) należy od razu po powstaniu umieścić w czerwonym worku umocowanym na stelażu lub umieszczonym w bezdotykowym koszu. Worki trzeba usuwać każdego dnia po zakończeniu pracy oraz przechowywać w odpowiednich warunkach – w zależności od temperatury pomieszczenia maksymalnie 72 godziny lub 30 dni. Odpady gospodarcze (np. opakowania po narzędziach lub odpady po sprzątaniu) wrzuca się w do worków niebieskich. Worki te powinny być gromadzone w kontenerach na śmieci, a następnie wywiezione przez firmę utylizującą odpady. Z kolei odpady specjalne (np. resztki materiałów do wypełnień) należy przechowywać w workach żółtych, a następnie przekazywać specjalistycznej firmie.

Wszystkie worki trzeba wymieniać co najmniej raz dziennie. Jeśli są napełnione do 2/3 objętości, należy je zamknąć i umieścić w specjalnym pojemniku lub pomieszczeniu. Raz zamkniętych worków nie można ponownie otwierać. Warto również pamiętać o odpowiednim oznaczaniu worków: musi się na nich znaleźć kod odpadów, nazwa i adres gabinetu stomatologicznego, z którego pochodzą, data zamknięcia oraz dane umożliwiające identyfikację osoby odpowiedzialnej za przekazanie odpadów.

Kody poszczególnych odpadów prezentują się następująco:

18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10 – Odpady amalgamatu dentystycznego

O aktualnych zasadach postępowania z odpadami medycznymi w gabinecie stomatologicznym mówi Jan Kęciek – prezes zarządu J.W.W. Triland sp. z o. o.

AF
Fot. Bluesnap, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

odpady medyczne - Dentonet.pl
Mniej obowiązków dotyczących odpadów medycznych? Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra środowiska i klimatu w sprawie ograniczenia obowiązków w zakresie sprawozdawczości o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami w 2020 r. Jak podkreślono w komunikacie, w 2020 r. pols...

ZUS - Dentonet.pl
Koniec preferencyjnych zasiłków dla zawodów medycznych Lekarz

ZUS przypomniał, że od 5 września 2020 r. przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla osób wykonujących zawód...

Rośnie ryzyko depresji u pracowników medycznych Asysta

W okresie pandemii pracownicy służby zdrowia w USA borykają się z szeregiem wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym. Są m.in. narażeni na większe – niż ogół społeczeństwa – ryzyko wystąpienia depresji. Do takich wniosków doszedł zespół psycholożek ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
stomatologia - Dentonet.pl
COVID-19 – kolejna ankieta dla pracowników medycznych Lekarz

Komisja Europejska zachęca pracowników ochrony zdrowia do wypełnienia ankiety, której tematem jest sytuacja pandemii COVID-19 i problem profilaktyki i kontroli zakażeń. Jak czytamy na stronie Naczelnej Rady Lekarskiej, badanie ma na celu zrozumienie...

polskie testy na koronawirusa - Dentonet.pl
Badania odporności pracowników medycznych na SARS-CoV-2 Lekarz

Przedstawiciele trzech ośrodków naukowych z województw śląskiego i opolskiego sprawdzą czy pracownicy służby zdrowia, na co dzień stykający się z zakażonymi koronawirusem, wykształcili odporność na SARS-CoV-2. Sprawdzą też, jaki wpływ na ryzyko zakaż...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji