Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Zasady ewidencji i segregacji odpadów medycznych w gabinecie

Publikacja:
Zasady ewidencji i segregacji odpadów medycznych w gabinecie

Zasady ewidencji i segregacji odpadów medycznych w gabinecie

Właściwe gospodarowanie odpadami medycznymi w gabinecie stomatologicznym to jedna z najważniejszych zasad w kontekście bezpieczeństwa zarówno lekarza, asysty stomatologicznej, jak i pacjentów. Warto więc przypomnieć sobie najważniejsze reguły dotyczące przechowywania oraz ewidencjonowania odpadów medycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy podmiot wytwarzający odpady medyczne musi prowadzić ich ewidencję. Opiera się ona na dwóch podstawowych dokumentach: karcie ewidencji odpadów oraz karcie przekazania odpadów. Ustawodawca dopuszcza prowadzenie tzw. uproszczonej ewidencji odpadów (tylko w oparciu o karty przekazania odpadów), ale jest to możliwe jedynie w przypadku podmiotów:

• wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie;
• wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
• transportujących odpady, wykonujących wyłącznie usługę transportu odpadów;
• władających powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celu nawożenia gleb.

Fakt prowadzenia ewidencji uproszczonej nie zwalnia jednak z obowiązku przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli chodzi o sposób segregacji odpadów, to jest on uzależniony od ich rodzaju. I tak odpady ostre (w przypadku gabinetu stomatologicznego są to m.in. ostrza i wiertła) od razu po użyciu powinny zostać przełożone do pojemnika o twardych ścianach, gwarantujących, że nie dojdzie do ich przekłucia. Pojemniki mogą być wypełnione maksymalnie do 2/3 wysokości i wymieniane na nowe co najmniej co 72 godziny. Przechowywać je należy maksymalnie 72 godziny w przypadku pomieszczeń o temperaturze powyżej 10 st. Celsjusza lub do 14 dni w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 10 st. Celsjusza.

Odpady zakaźne (poza ostrymi) należy od razu po powstaniu umieścić w czerwonym worku umocowanym na stelażu lub umieszczonym w bezdotykowym koszu. Worki trzeba usuwać każdego dnia po zakończeniu pracy oraz przechowywać w odpowiednich warunkach – w zależności od temperatury pomieszczenia maksymalnie 72 godziny lub 30 dni. Odpady gospodarcze (np. opakowania po narzędziach lub odpady po sprzątaniu) wrzuca się w do worków niebieskich. Worki te powinny być gromadzone w kontenerach na śmieci, a następnie wywiezione przez firmę utylizującą odpady. Z kolei odpady specjalne (np. resztki materiałów do wypełnień) należy przechowywać w workach żółtych, a następnie przekazywać specjalistycznej firmie.

Wszystkie worki trzeba wymieniać co najmniej raz dziennie. Jeśli są napełnione do 2/3 objętości, należy je zamknąć i umieścić w specjalnym pojemniku lub pomieszczeniu. Raz zamkniętych worków nie można ponownie otwierać. Warto również pamiętać o odpowiednim oznaczaniu worków: musi się na nich znaleźć kod odpadów, nazwa i adres gabinetu stomatologicznego, z którego pochodzą, data zamknięcia oraz dane umożliwiające identyfikację osoby odpowiedzialnej za przekazanie odpadów.

Kody poszczególnych odpadów prezentują się następująco:

18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10 – Odpady amalgamatu dentystycznego

O aktualnych zasadach postępowania z odpadami medycznymi w gabinecie stomatologicznym mówi Jan Kęciek – prezes zarządu J.W.W. Triland sp. z o. o.

AF
Fot. Bluesnap, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

odpady medyczne - Dentonet.pl
Mniej obowiązków dotyczących odpadów medycznych? Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra środowiska i klimatu w sprawie ograniczenia obowiązków w zakresie sprawozdawczości o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami w 2020 r. Jak podkreślono w komunikacie, w 2020 r. pols...

LDEK - Dentonet.pl
Najbliższy LDEK już 6 lutego, CEM przypomina zasady Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych przypomniało, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) odbędzie się 6 lutego. Jak poinformowano na stronie CEM, zgłoszenie do LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia P...

odpady medyczne2 - Dentonet.pl
Utylizacja odpadów - mniej biurokracji dla lekarzy dentystów Lekarz

Z ogłoszonych 22 sierpnia 2019 r. zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wynika, że obowiązek gromadzenia dokumentów potwierdzających utylizację odpadów został zniesiony.Art. 6 pkt 31 nowych przepisów...

ROZWIŃ WIĘCEJ
VITAMMY 1
Zasady współczesnej profilaktyki chorób przyzębia Asysta

Według dostępnych danych, z chorobami przyzębia boryka się około 750 mln osób na całym świecie, co stawia je na 6. miejscu wśród najczęściej występujących w ujęciu globalnym schorzeń. W Polsce statystyki nie są lepsze – jedynie 1% Polaków w wieku 35-...

dentist 748154 960 720 850x565
Szkolenia z ratownictwa dla lekarzy. Przypominamy zasady Lekarz

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej, lekarz powinien posiadać w gabinecie sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy. Dotyczy to oczywiście także gabinetów stomatologicznych. Poza sprzętem, równie ważne (a może nawet ważniejsze) ...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Papierowa ewidencja odpadów może być prowadzona dłużej Lekarz

Przypominamy, że 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papi...

odpady medyczne - Dentonet.pl
NRL o nowych zasadach ewidencji odpadów medycznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań, które umożliwią podmiotom medycznym sprawne przekazywanie odpadów po 1 stycznia 2020 r. Chodzi przede wszystkim o uchylenie obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektroniczn...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamat...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Zmiany w odbiorze odpadów medycznych od 1 stycznia 2020 r. Lekarz

1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie kolejny moduł bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (tzw. BDO) – moduł ewidencji odpadów i moduł sprawozdawczości. Muszą być w nim zarejestrowane wszystkie gabinety stomatologiczne. Baza ...

Mycie rąk - Dentonet.pl
Mycie i dezynfekcja rąk w gabinecie stomatologicznym - cel oraz zasady Asysta

Mycie i dezynfekcja (odkażanie) rąk są najważniejszymi czynnościami w zapobieganiu zakażeniom. Zabiegi higieniczne rąk redukują znacznie ryzyko przeniesienia mikroorganizmów patogennych, co ma olbrzymie znaczenie w gabinetach stomatologicznych. Najwi...