Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Zanim wyjedziesz za granicę

Publikacja:

Zanim wyjedziesz za granicę

Przed wyjazdem do jednego z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, osoba ubezpieczona w NFZ powinna zaopatrzyć się w odpowiedni dokument – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz z serii E 100.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz jest dowodem, że dana osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju, a w przypadku Karty, stanowi ona także dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów niezbędnego

z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą.

Jeśli wyjeżdżający nie uzyska przed wyjazdem odpowiednich dokumentów, nie pozbawia go to możliwości skorzystania z omawianych unormowań prawnych.

Konieczne w takiej sytuacji będzie jednak nawiązanie odpowiedniej korespondencji między instytucją w kraju wyjazdu a instytucją w kraju macierzystym.

Brak odpowiedniego dokumentu może skutkować koniecznością pokrycia kosztów leczenia bezpośrednio z kieszeni pacjenta.

Z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków można wystąpić bezpośrednio do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie, w którym świadczenia były udzielone, o ile jest to możliwe ze względu na zaplanowany czas pobytu zainteresowanego w tym państwie.

Powinien on jednak pamiętać o tym, że podstawą dokonania zwrotu przez instytucję zagraniczną będą nie tylko okazane przez niego dowody zapłaty za udzielone mu w tym państwie świadczenia zdrowotne, ale również ważny w okresie udzielania świadczeń odpowiedni formularz serii E lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydana przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania w Polsce.

W przypadku czasowych pobytów poza Polską, jeżeli uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów nie było możliwe w trakcie pobytu w państwie, w którym świadczenia zostały udzielone, zainteresowany powinien zwrócić się o ich refundację do swojej instytucji właściwej, którą w stosunku do polskich ubezpieczonych jest właściwy oddział wojewódzki NFZ.

 • Przeczytaj więcej na stronach NFZ: Ochrona Zdrowia w Unii Europejskiej


 • POWIĄZANE ARTYKUŁY

  Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z diagnostyka powiększenie izolacja dostęp i opracowanie część I
  Kiedy lekarze endodonci rozkładają ręce? Granice endodoncji Lekarz

  Czy przy coraz doskonalszym instrumentarium, zastosowaniu zaawansowanych technologii w endodoncji są takie problemy kliniczne, w których lekarze są bezradni lub przynajmniej mają świadomość, że leczenie nie jest wciąż optymalne? Na te pytania odpowi...

  CEDE
  Stomatologia przesuwa granice? Jutro ruszają targi CEDE Lekarz

  Lista nowości rozpoczynających się jutro targów CEDE jest jak zwierciadło. Wystarczy dobrze się przyjrzeć, a odbiją się nim codzienne potrzeby lekarzy dentystów, a więc także pacjentów. Za skomplikowanymi nazwami produktów kryją się technologie, któr...