Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Zanim wyjedziesz za granicę

Publikacja:

Zanim wyjedziesz za granicę

Przed wyjazdem do jednego z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, osoba ubezpieczona w NFZ powinna zaopatrzyć się w odpowiedni dokument – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz z serii E 100.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz jest dowodem, że dana osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju, a w przypadku Karty, stanowi ona także dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów niezbędnego

z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą.

Jeśli wyjeżdżający nie uzyska przed wyjazdem odpowiednich dokumentów, nie pozbawia go to możliwości skorzystania z omawianych unormowań prawnych.

Konieczne w takiej sytuacji będzie jednak nawiązanie odpowiedniej korespondencji między instytucją w kraju wyjazdu a instytucją w kraju macierzystym.

Brak odpowiedniego dokumentu może skutkować koniecznością pokrycia kosztów leczenia bezpośrednio z kieszeni pacjenta.

Z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków można wystąpić bezpośrednio do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie, w którym świadczenia były udzielone, o ile jest to możliwe ze względu na zaplanowany czas pobytu zainteresowanego w tym państwie.

Powinien on jednak pamiętać o tym, że podstawą dokonania zwrotu przez instytucję zagraniczną będą nie tylko okazane przez niego dowody zapłaty za udzielone mu w tym państwie świadczenia zdrowotne, ale również ważny w okresie udzielania świadczeń odpowiedni formularz serii E lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydana przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania w Polsce.

W przypadku czasowych pobytów poza Polską, jeżeli uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów nie było możliwe w trakcie pobytu w państwie, w którym świadczenia zostały udzielone, zainteresowany powinien zwrócić się o ich refundację do swojej instytucji właściwej, którą w stosunku do polskich ubezpieczonych jest właściwy oddział wojewódzki NFZ.

 • Przeczytaj więcej na stronach NFZ: Ochrona Zdrowia w Unii Europejskiej


 • POWIĄZANE ARTYKUŁY

  CEDE
  Stomatologia przesuwa granice? Jutro ruszają targi CEDE Lekarz

  Lista nowości rozpoczynających się jutro targów CEDE jest jak zwierciadło. Wystarczy dobrze się przyjrzeć, a odbiją się nim codzienne potrzeby lekarzy dentystów, a więc także pacjentów. Za skomplikowanymi nazwami produktów kryją się technologie, któr...

  Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z diagnostyka powiększenie izolacja dostęp i opracowanie część I
  Kiedy lekarze endodonci rozkładają ręce? Granice endodoncji Lekarz

  Czy przy coraz doskonalszym instrumentarium, zastosowaniu zaawansowanych technologii w endodoncji są takie problemy kliniczne, w których lekarze są bezradni lub przynajmniej mają świadomość, że leczenie nie jest wciąż optymalne? Na te pytania odpowi...