Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Zanim wyjedziesz za granicę

Publikacja:

Zanim wyjedziesz za granicę

Przed wyjazdem do jednego z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, osoba ubezpieczona w NFZ powinna zaopatrzyć się w odpowiedni dokument – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz z serii E 100.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz jest dowodem, że dana osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju, a w przypadku Karty, stanowi ona także dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów niezbędnego

z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą.

Jeśli wyjeżdżający nie uzyska przed wyjazdem odpowiednich dokumentów, nie pozbawia go to możliwości skorzystania z omawianych unormowań prawnych.

Konieczne w takiej sytuacji będzie jednak nawiązanie odpowiedniej korespondencji między instytucją w kraju wyjazdu a instytucją w kraju macierzystym.

Brak odpowiedniego dokumentu może skutkować koniecznością pokrycia kosztów leczenia bezpośrednio z kieszeni pacjenta.

Z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków można wystąpić bezpośrednio do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie, w którym świadczenia były udzielone, o ile jest to możliwe ze względu na zaplanowany czas pobytu zainteresowanego w tym państwie.

Powinien on jednak pamiętać o tym, że podstawą dokonania zwrotu przez instytucję zagraniczną będą nie tylko okazane przez niego dowody zapłaty za udzielone mu w tym państwie świadczenia zdrowotne, ale również ważny w okresie udzielania świadczeń odpowiedni formularz serii E lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydana przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania w Polsce.

W przypadku czasowych pobytów poza Polską, jeżeli uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów nie było możliwe w trakcie pobytu w państwie, w którym świadczenia zostały udzielone, zainteresowany powinien zwrócić się o ich refundację do swojej instytucji właściwej, którą w stosunku do polskich ubezpieczonych jest właściwy oddział wojewódzki NFZ.

 • Przeczytaj więcej na stronach NFZ: Ochrona Zdrowia w Unii Europejskiej


 • POWIĄZANE ARTYKUŁY

  Ukraina 2
  Słowenia: 100 lekarzy pojedzie na granicę z Ukrainą Lekarz

  Choć licząca zaledwie 2 miliony mieszkańców Słowenia jest oddalona o około 700 km od granicy z Ukrainą, także tam nie brakuje lekarzy i lekarzy stomatologów gotowych aktywnie zaangażować się w pomoc dla tych, którzy pozostali na Ukrainie, jak i uchod...

  i Tero
  Skaner iTero - sprawdź zanim zakupisz! Lekarz

  Chcesz wypróbować w swoim gabinecie zastosowanie nowoczesnego skanera wewnątrzustnego iTero, ale bez natychmiastowej decyzji o zakupie? Teraz to możliwe! Wejdź na stronę https://www.go-digital.pl/ i dowiedz się więcej! Skaner wewnątrzustny iTero to ...

  Karas KDO
  Nekrodoncja, czyli gdzie są granice naszych pacjentów Lekarz

  Tylko do najbliższej niedzieli 26 grudnia w wyjątkowej cenie 99 zł można zakupić dostęp do wykładu "Nekrodoncja, czyli gdzie są granice naszych pacjentów" autorstwa lek. dent. Bartłomieja Karasia. Wykład został zarejestrowany podczas 2 Konferencji De...

  ROZWIŃ WIĘCEJ
  studia stomatologiczne 3
  Poznaj stomatologię… zanim zaczniesz ją studiować Lekarz

  Wyobrażenia o przyszłej pracy osób, które chcą rozpocząć studia na wybranym kierunku, mogą w mniejszym lub większym stopniu rozmijać się z rzeczywistością. Aby mieć pełniejszy obraz tego, jak wygląda na co dzień praca stomatologa, jedna z uczelni den...