Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Staż podyplomowy w czasie pandemii – co z zaliczeniem?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Staż podyplomowy w czasie pandemii – co z zaliczeniem?

Staż podyplomowy w czasie pandemii – co z zaliczeniem?

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz lub lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu – np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem – nie jest możliwe. W tym czasie lekarz/lekarz dentysta nie nabywa umiejętności praktycznych w wykonywaniu zawodu, a co za tym idzie – nie realizuje celu stażu podyplomowego.

Jeszcze w marcu Naczelna Rada Lekarska przyjęła stanowisko w sprawie zasad zaliczania stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Postulowano w nim, aby koordynatorzy stażu mogli zaliczać staże cząstkowe osobom, których harmonogram stażu podyplomowego uległ zmianie z powodu rozszerzania się epidemii COVID-19, a Okręgowe Rady Lekarskie powinny potwierdzać ich zaliczenie.

W odpowiedzi na stanowisko samorządu ministerstwo zdrowia wyjaśniło, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziła zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie regulacji dotyczących stażu podyplomowego. Do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodano zapisy, zgodnie z którymi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę na podstawie, której odbywa staż podyplomowy.

Zadania muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta. Na wniosek lekarza stażysty minister właściwy do spraw zdrowia może uznać – w drodze decyzji – okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny ze realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone w ustawie.

Ministerstwo poinformowało również, że obecnie procedowana jest zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegająca na przyznaniu właściwym miejscowo Okręgowym Radom Lekarskim uprawnienia do uznawania okresu, w którym lekarz stażysta nie realizował programu stażu podyplomowego za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli wykonywał w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie ustawy.

– W piśmie zaznaczono również, że wprowadzona zmiana w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów umożliwia lekarzom/lekarzom dentystom rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w którym braliby udział, gdyby nie utrudnienia związane z epidemią – poinformowała NRL w komunikacie.

Rozwiązanie ma zapewnić lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie ukończą stażu podyplomowego w terminie, możliwość rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po zakończeniu przedłużonego stażu podyplomowego, jednocześnie nie pozbawiając ich odpowiedniego przygotowania praktycznego niezbędnego do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Jak ma poradzić sobie młody lekarz dentysta na rynku pracy? Dobre znajomości, dobre gabinety i pomysł na pozyskiwanie pacjentów – to klucz do sukcesu wg Kamila Kuczewskiego, trenera rozwoju praktyk stomatologicznych.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. George Hodan, publicdomainpictures.net

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

pensje stażystów - Dentonet.pl
Wydłużony staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy. Z powodu obowiązującego stanu epidemii istnieje duże ryzyko...

kierowanie dentystów do pracy - Dentonet.pl
Czy dentystę można skierować do pracy na oddziale zakaźnym? Lekarz

W ostatnich dniach do Naczelnej Rady Lekarskiej zaczęły wpływać pytania, czy lekarze dowolnych specjalizacji oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne mogą być skierowane do pracy na oddziale zakaźnym. Odpowiedzi na pytania samorządu udzieliło właśn...

ROZWIŃ WIĘCEJ
koronawirus - Dentonet.pl
Do czego władze kraju mogą dziś zmusić lekarza dentystę? Lekarz

W związku z uchwaleniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zakażenie to zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tj. ustawy z dnia...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
"Zmiana ustawy nie rozwiązuje problemów stomatologów" Lekarz

11 lutego sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Obecny na posiedzeniu wiceprezes NRL Andrzej Cisło podkreślił, że ustawa nadal nie rozwiązuje problemu niedostatecznego dostępu leka...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz

Podczas ostatniego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W pewnych aspektach wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, zwłaszcza dotyczącym kształc...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres