Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Zagranicznym dentystom będzie łatwiej zrobić staż w Polsce?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Zagranicznym dentystom będzie łatwiej zrobić staż w Polsce?

Zagranicznym dentystom będzie łatwiej zrobić staż w Polsce?

W odpowiedzi na interpelację posłanki Anny Elżbiety Sobeckiej wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przyznała, że powołany przez ministra zespół pracuje nad zmianami ustawowymi, których celem będzie „utrzymanie na rynku pracy optymalnej liczby wykwalifikowanego personelu medycznego koniecznego do zagwarantowania właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienie ciągłości opieki medycznej nad pacjentami, sprawowanej przez specjalistów w różnych dziedzinach medycyny „.

Przypomnijmy – w swojej interpelacji posłanka Sobecka alarmowała, że lekarze spoza UE, którzy nie mają Karty Polaka, statusu uchodźcy, długoterminowej rezydentury lub karty stałego pobytu, staż podyplomowy mogą zrobić tylko w miejscu wskazanym przez izbę lekarską. Bywa, że to jedna placówka na cały region – zawsze państwowa – a przy tym mają w niej pracować przez 13 miesięcy za darmo. Posłanka chciała również dowiedzieć się, czy ministerstwo planuje zmianę przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w tym zakresie.

W odpowiedzi na interpelację wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko stwierdziła, że kwestię odbywania staży przez lekarzy spoza UE reguluje ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Warunki finansowe jego odbywania są każdorazowo określane w umowie cywilnoprawnej zawartej między lekarzem lub lekarzem dentystą cudzoziemcem spoza UE (posiadającym wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski) a dyrektorem jednostki, w której odbywany jest staż podyplomowy. Z przeprowadzonej analizy wydanych decyzji na odbywanie lekarskiego albo lekarsko-dentystycznego stażu podyplomowego cudzoziemcom wynika, że ich liczba w latach 2013-2016 nie przekraczała 40 rocznie.

Jak podkreślono, jednym z priorytetów ministra zdrowia jest koncentrowanie się na działaniach mających na celu utrzymanie na rynku pracy optymalnej liczby wykwalifikowanego personelu medycznego koniecznego do zagwarantowania właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienie ciągłości opieki medycznej nad pacjentami, sprawowanej przez specjalistów w różnych dziedzinach medycyny. – Tematyka ta jest przedmiotem obrad zespołu powołanego zarządzeniem ministra zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. Urz. Min. Zdrowia poz. 22 i poz. 49), którego zadaniem jest przygotowanie rekomendacji zmian przepisów dotyczących organizacji i przebiegu kształcenia podyplomowego oraz na nowo określenia katalogu specjalizacji i uzupełniającego go katalogu umiejętności zawodowych. Przewiduje się, że zespół zakończy pracę w połowie listopada 2018 r. Przygotowane w tym czasie rekomendacje będą miały wpływ na projektowaną w resorcie zdrowia ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw, która zgodnie z procedurą legislacyjną, podlegać będzie jeszcze konsultacjom publicznym i międzyresortowym – zaznaczono.

– Rozwój osobisty w takim samym stopniu przekłada się na życie zawodowe, jak i prywatne – mówi Mariusz Oboda, trener i coach.

AF

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
W 2018 r. utworzono 41 szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w 2018 r. w ramach programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Staż podyplomowy w czasie pandemii - co z zaliczeniem? Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz lub lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu – np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem – nie jest możl...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
"Zmiana ustawy nie rozwiązuje problemów stomatologów" Lekarz

11 lutego sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Obecny na posiedzeniu wiceprezes NRL Andrzej Cisło podkreślił, że ustawa nadal nie rozwiązuje problemu niedostatecznego dostępu leka...

ROZWIŃ WIĘCEJ
staż podyplomowy - Dentonet.pl
"Zarobki nieadekwatne do charakteru pracy i wykształcenia" Lekarz

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2700 zł brutto dla lekarza i lekarza dentysty w trakcie stażu podyplomowego jest nieadekwatne do poziomu zdobytego wykształcenia, charakteru wykonywanej pracy, a także odpowiedzialności spoczywającej na osobach wy...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
NRL o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz

7 stycznia 2019 r. rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Problem w tym, że jego ostateczna wersja nie została nigdzie udostępniona i przekazana Naczelnej Radzie Lekarskiej, co wzbudziło niepokój sam...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres