Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Zadowoleni z pracy, finansów i własnych osiągnięć

Publikacja:
Zadowoleni z pracy, finansów i własnych osiągnięć

Zadowoleni z pracy, finansów i własnych osiągnięć

W „Diagnozie Społecznej 2015” naukowcy stworzyli portret psychologiczno-społeczny 51 grup zawodowych. Obok przedstawicieli tak różnych profesji, jak fryzjerzy i kosmetyczki, artyści i dziennikarze, urzędnicy państwowi, robotnicy, dyrektorzy czy kierowcy pod lupą ankieterów znaleźli się przedstwiciele zawodów medycznych: lekarze, dentyści i weterynarze.

Naukowcy pod kierownictwem prof. Janusza Czapińskiego i prof. Tomasza Panka wyodrębnili w próbie osób aktywnych zawodowo 51 grup (każda z nich była reprezentowana przez co najmniej 70 osób). Grupa lekarzy, weterynarzy i dentystów, która wzięła udział w sondażu, liczyła 95 osób. Badacze pytali respondentów o różne aspekty ich życia, zarówno zawodowe jak i prywatne. Wyniki ankiety okazały się zaskakujące – najbardziej zadowoloną z życia grupą zawodową okazali się lekarze, weterynarze oraz dentyści.

Średnia dla wskaźnika „bardzo szczęśliwy” wyniosła dla wszystkich grup 14 proc. I właśnie tak wysokie poczucie szczęścia zadeklarowała aż jedna czwarta przepytanych lekarzy (najwięcej ze wszystkich grup zawodowych). Najmniej osób „bardzo szczęśliwych” było wśród rolników produkujących na potrzeby własne (5 proc.).

Zadowoleni z pracy i zarobków

Okazało się również, że nie ma bardziej zadowolonej z pracy grupy niż lekarze, weterynarze i dentyści – taką deklarację złożyło 75 proc. z nich. Najmniej zadowoleni z pracy okazali się robotnicy zatrudnieni w górnictwie i budownictwie – 28 proc. Śednia dla wszystkich grup wyniosła 46 proc.

Lekarze, weterynarze i dentyści byli również grupą, która zadeklarowała najwyższe miesięczne dochody netto spośród wszystkich grupa zawodowych – 5542 zł. Na drugim miejscu znaleźli się przedstawiciele władzy i dyrektorzy (5539 zł), a na ostatnim – pomoce i sprzątaczki – 1426 zł (średnia dla wszystkich grup – 2392 zł).

Co za tym idzie lekarze, weterynarze i dentyści uznali swoją sytuację finansową za satysfakcjonującą – taką opinię wyraziło 61 proc. uczestników sondażu. Co ciekawe – identyczny odsetek zanotowała grupa dyrektorów i przedstawicieli władzy. Natomiast średnia zadowolenia z sytuacji finansowej wszystkich grup wyniosła 35 proc.

W tej sytuacji nie dziwi fakt, że niewielu lekarzy, weterynarzy i dentystów z badanej grupy wyraziło chęć emigracji (zaledwie 3 proc.).

Wśród doktorów spory jest też odsetek zadowolonych ze swoich osiągnięć – 66 proc. Medyków wyprzedzają jedynie prawnicy – 83 proc. i nauczyciele akademiccy – 71 proc. (średnia dla wszystkich grup zawodowych wynosi 45 proc.).

Nauka, życie rodzinne i zdrowie

Badanie wykazało, że lekarze, weterynarze i dentyści stanowią grupę, która poświęca najwięcej czasu na naukę. Jest to też grupa, w której jest raczej równa relacja między kobietami a mężczyznami (w badanej grupie było 52 proc. pań).

Także życie rodzinne lekarzy, weterynarzy i dentystów należy udać za udane. Aż 61 proc. ankietowanych jest w związkach małżeńskich, natomiast rozwodnicy (lub w stanie separacji) stanowią zaledwie 7 proc. respondentów.

A jak ze zdrowiem? Nieźle – zaledwie 0,3 proc. lekarzy, weterynarzy i dentystów zgłasza poważne symptomy chorobowe (ponad dwa razy mniej niż średnia dla wszystkich grup zawodowych), a 55 proc. jest ze swojego zdrowia zadowolonych (średnia – 52). Otyłych wśród przedstawicieli zawodów medycznych o bardzo wysokich kwalifikacjach jest 14 proc. Zaskakujący może być fakt, że najwyższy wskaźnik otyłości wykryto wśród pracowników ochrony, czyli „strażaków, policjantów i zawodów pokrewnych” – 32 proc.

Niestety, w grupie badanych doktorów jest 28 proc. palaczy tytoniu i aż 13 proc. nadużywających alkoholu. Plasuje to medyków na niechlubnym trzecim miejscu pośród 51 grup zawodowych. Drugie miejsce zajmują operatorzy maszyn i urządzeń górniczych (23 proc), natomiast pierwsze – twórcy, artyści, literaci oraz dziennikarzy (24 proc.).

Lekarze, weterynarze i dentyści a kwestie społeczne

„Diagnoza Społeczna 2015” ujawniła jeszcze kilka ciekawych prawidłowości. Na przykład, lekarze, weterynarze lub dentyści raczej ufają ludziom – taką deklarację złożyło 23 proc. z nich, przy czym dwa lata wcześniej było ich o 3 pkt. proc. więcej.

Badaczy zastanowił stosunkowo niski odsetek miłośników demokracji wśród doktorów – jest ich zaledwie 56 proc. Dla porównania, wśród twórców, artystów, literatów i dziennikarzy jest ich 77 proc. (najwięcej ze wszystkich grup).

Natomiast stosunkowo wysoką pozycję zajmują doktorzy przy wskaźniku „odsetek łamiących prawo” – deklarację taką złożyło 9,3 proc. lekarzy, dentystów i weterynarzy (dwa lata wcześniej – 3,3 proc.). Warto przy tym nadmienić, że w porównaniu z poprzednią edycją Diagnozy Społecznej (sprzed dwóch lat) znacznie wzrosła skala korupcji w ochronie zdrowia.

B.Sz.

Źródło:OIL w Warszawie


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zagrożenia w pracy higienistki - Dentonet.pl
Zagrożenia w pracy higienistki – jak się zabezpieczyć? Asysta

Asystentki i higienistki stomatologiczne są narażone w miejscu pracy nie tylko na kontakt ze szkodliwymi drobnoustrojami, ale także na nieszczęśliwe wypadki, które mogą skutkować uszczerbkiem na zdrowiu. We wszystkich tych sytuacjach pomocne może oka...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
MZ o pracy szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej w sprawie szkolnych gabinetów stomatologicznych. Poinformował, że wychodząc naprzeciw potrzebom świadczeniodawców, planowane jest elastyczne kształtowanie...

karta podatkowa - Dentonet.pl
Opodatkowanie gabinetu – ważna informacja resortu finansów Lekarz

Ministerstwo finansów poinformowało, że jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, iż lekarz/lekarz dentysta prowadzący własną działalność nie może opodatkować jej kartą, ma obowiązek płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo podatek doch...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Pytania o warunki pracy dentystów z kontraktami z NFZ-em Lekarz

Posłanka Agnieszka Ścigaj zwróciła się do ministra zdrowia z interpelacją, w której pyta o kontrakty lekarzy dentystów świadczących usługi w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do biura posłanki Agnieszki Ścigaj zgłosili się ostatnio le...

ubezpieczenie dla dentystów - Dentonet.pl
COVID: ubezpieczenie na wypadek przerwy w pracy Lekarz

Po upływie roku od rozpoczęcia pandemii COVID-19 liczba pacjentów dentystycznych w niemal każdym zakątku świata zmniejszyła się w dużym stopniu. Co oczywiste, przełożyło się to na wyniki finansowe praktyk. Czy wykupione polisy pokrywają straty jakie ...

ocena dentysty w sieci - Dentonet.pl
NIL o ocenianiu pracy lekarzy dentystów w Internecie Lekarz

Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko dotyczące funkcjonowania w sieci portali publikujących dane lekarzy i lekarzy dentystów, a także umożliwiających pacjentom ich ocenę. Według NIL, w przestrzeni publicznej może mieć miejsce tylko rzetelne...

higienistka - Dentonet.pl
USA: 8% higienistek zrezygnowało z pracy w zawodzie Asysta

Pandemia koronowirusa spowodowała poważne zmiany na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych – także w branży stomatologicznej. Co znamiennie, uderzyła przede wszystkim w kobiety, w tym najbardziej sfeminizowane profesje, jak asystentka i higienistka stom...

kodeks pracy
Ogromne zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia br. Lekarz

Wydłużenie urlopów rodzicielskich, udogodnienia dla pracowników mających dzieci (lekarze będą mogli m.in. odmówić dyżurów w godzinach nocnych), dodatkowe urlopy opiekuńcze – do 1 sierpnia w życie wejść musi ogromna nowelizacja kodeksu pracy, która ma...

higienistka - Dentonet.pl
USA: 6% higienistek po pandemii wciąż nie wróciło do pracy Asysta

Ocenia się, że z powodu pandemii w marcu 1 na 16 higienistek stomatologicznych z USA nadal nie pracowała w zawodzie, co oznacza niewielką poprawę w porównaniu ze stanem z jesieni 2020 roku. Tak wynika z seminarium internetowego zorganizowanego 4 maja...

opatrunki
Ministerstwo finansów: pomoc dla Ukrainy bez VAT Lekarz

Ministerstwo finansów wprowadziło stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie. Dotyczy ona wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne do wsparc...