Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wyższe kary dla lekarzy naruszających umowę z NFZ?

Publikacja:

Wyższe kary dla lekarzy naruszających umowę z NFZ?

Jeżeli zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wejdzie w życie, kar dla lekarzy przybędzie i będą one znacznie bardziej dotkliwe.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia W sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera szereg propozycji kar dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy naruszyli warunki umowy z NFZ. Jednak zdaniem Prezydium NRL w projekcie znalazły się kary niewspółmiernie wysokie do rozmiaru zaniedbań, a także kary, dla których trudno znaleźć logiczne uzasadnienie. Ponadto wiele z proponowanych przez Fundusz zapisów jest na tyle niejasnych i ogólnikowych, iż łatwo może prowadzić do urzędniczej nadintepretacji i ograniczać prawo lekarza do skutecznej obrony.

Najwięcej zastrzeżeń Naczelnej Izby Lekarskiej wzbudziły następujące propozycje:
– zbyt surowe sankcje za nieprzekazywanie w terminie danych dotyczących list oczekujących i pierwszego wolnego terminu,

– podniesienie górnej granicy kar umownych do „kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla okresu rozliczeniowego, którego dotyczyły uchybienia”, co jest – w opinii NRL – nieuzasadnione i znacznie bardziej dotkliwe dla świadczeniodawców, niż obecna regulacja,

– przeszeregowanie kilku pozycji z grupy "1% kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń" do grupy "2% kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń". NRL wskazała, że proponowane zwiększenie maksymalnych granic kar nie znajduje żadnego logicznego wyjaśnienia w treści projektu. Projektodawca nie wskazał, dlaczego zasadne jest przeniesienie niektórych naruszeń umowy do kategorii przyporządkowanej do wyższych kar umownych,

– obciążenie świadczeniodawcy najwyższą karą umowną za każde utrudnianie czynności kontrolnych – obecnie taka kara jest nakładana za udaremnianie kontroli. Według NRL pojęcie „utrudniania czynności kontrolnych” jest pojęciem nieostrym i zachęcającym do nadużyć,

– zakwalifikowanie "udaremniania kontroli" jako podstawy do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Zdaniem NRL nie zawsze możliwe jest ustalenie, czy zaistniałe okoliczności istotnie udaremniły kontrolę. Tymczasem rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy eliminuje go na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z możliwości składania ofert przez 5 lat,

– dodanie do katalogu kar umownych niewykonanie obowiązku zapewnienia „bieżącej rejestracji świadczeniobiorców”,

Ponadto NRL podkreśla, że rezygnacja z niektórych zapisów obowiązującego rozporządzenia spowoduje podwyższenie o 1 pkt procentowy łącznej wysokości kar umownych nałożonych na świadczeniodawcę w toku jednego postępowania kontrolnego. Jest to zatem zapis niekorzystny dla świadczeniodawców, ponieważ przy rocznej wartości kontraktu stanowić będzie to duże zwiększenie maksymalnej kwoty kary umownej możliwej do nałożenia przez NFZ z tytułu stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości.

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

stomatologia USA - Dentonet.pl
USA: częstszy bruksizm, mniej pacjentów, wyższe ceny u dentysty Lekarz

Kolejne badanie przeprowadzone przez ADA wykazało, że u jeszcze większej liczby pacjentów rozwinął się bruksizm oraz wystąpił wzrost przypadków chorób jamy ustnej związanych ze stresem. Zbadano także jaka – po kilkunastu miesiącach pandemii – jest ko...

otwarcie gabinetów we Francji - Dentonet.pl
Francja: dentyści na telefon, kary ONCD i obawa przed 11 maja Lekarz

Ograniczenia w funkcjonowaniu gabinetów dentystycznych wprowadzone we Francji w połowie marca pozbawiły dostępu do stomatologa pacjentów, którzy nie wymagają pilnej interwencji. Nie jest to jednak czas całkowitego odcięcia się praktyków od pacjentów ...

mlotek sadowy szary
Surowsze kary za błędy medyczne? "Leczmy bez nadmiernego ryzyka" Lekarz

23 czerwca 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konwentu prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, podczas którego poruszono aktualną sytuację związaną z podpisaniem przez prezydenta tzw. tarczy antykryzysowe...

ROZWIŃ WIĘCEJ
karta podatkowa 2018 - Dentonet.pl
Nowy Ład: wyższe podatki dla medyków Lekarz

Jak informuje portal PolitykaZdrowotna, planowany przez rząd PiS tzw. Nowy Ład oznacza podwyższenie podatków dla lekarzy i lekarzy dentystów. Eksperci twierdzą, że przełoży się to na drastyczny wzrost cen świadczeń medycznych. Po pierwsze – lekarze...

kodeks karny
Wyższe kary za błędy medyczne? Sprzeciw okręgowych izb lekarskich Lekarz

29 maja prezesi Okręgowych Rad Lekarskich wyrazili stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian w kodeksie karnym, dotyczących m.in. kar za błędy lekarskie.Jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego rząd rozpoczął prace nad zmianami w kodeksi...

kary za nieodwołane wizyty - Dentonet.pl
"Fakt": będą kary finansowe dla pacjentów za nieodwołane wizyty? Lekarz

Jak informuje "Fakt", rząd bardzo poważnie rozważa możliwość wprowadzenia opłat od pacjentów, którzy nie odwołują umówionych wcześniej wizyt. Według danych NFZ-u, w 2019 r. z powodu niestawienia się pacjenta, lekarze specjaliści nie udzielili… 17 mln...

dolary - Dentonet.pl
Stomatologia w USA: wyższe ceny, zwolnienia, likwidacja Lekarz

Miliony Amerykanów wciąż opóźniają wizyty u dentysty lub z nich całkowicie rezygnują z powodu obaw przed zakażeniem koronawirusem. Może to prowadzić do wzrostu cen w praktykach stomatologicznych, redukcji zatrudnienia, a nawet upadku części gabinetów...

koronawirus - Dentonet.pl
Wariant Delta to dwukrotnie wyższe ryzyko hospitalizacji Lekarz

Najnowsza badania potwierdzają, że wariant Delta jest groźniejszy niż Alfa i dwukrotnie zwiększa ryzyko hospitalizacji. Eksperci namawiają do szczepień przeciwko COVID-19; tylko dzięki nim można się uchronić przed powikłaniami tej choroby i zgonem - ...

maseczki - Dentonet.pl
Biuro RPO odpowiada: wyższe ceny u dentystów zasadne Lekarz

Rzecznik Praw Obywatelski w odpowiedzi na skargę jednej z pacjentek stwierdził, że wyższe ceny wprowadzane przez niektóre gabinety stomatologiczne w związku z pandemią koronawiusa są w pełni zasadne. Jakiś czas temu do Rzecznika Praw Obywatelskich w...

amalgamat - Dentonet.pl
Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra klimatu i środowiska interpelację, w której pyta, kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaczną karać gabinety stomatologiczne nieposiadające separatorów amalgamatu. Interpelację wystosowali posłowie Tomasz...

lena varzar SjpOFJKx8Dw unsplash
UK: wyższe zagrożenie COVID-19 - co oznacza dla lekarzy dentystów? Lekarz

Główny dyrektor ds. stomatologii Anglii (funkcja przy rządzie Wielkiej Brytanii), dr Sara Hurley, przedstawiła dentystom swoje stanowisko po tym, jak rząd premiera Borisa Johnsona podniósł stopień zagrożenia pandemią COVID-19 na terenie Zjednoczonego...