Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Wyższe kary dla lekarzy naruszających umowę z NFZ?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Wyższe kary dla lekarzy naruszających umowę z NFZ?

Jeżeli zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wejdzie w życie, kar dla lekarzy przybędzie i będą one znacznie bardziej dotkliwe.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia W sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera szereg propozycji kar dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy naruszyli warunki umowy z NFZ. Jednak zdaniem Prezydium NRL w projekcie znalazły się kary niewspółmiernie wysokie do rozmiaru zaniedbań, a także kary, dla których trudno znaleźć logiczne uzasadnienie. Ponadto wiele z proponowanych przez Fundusz zapisów jest na tyle niejasnych i ogólnikowych, iż łatwo może prowadzić do urzędniczej nadintepretacji i ograniczać prawo lekarza do skutecznej obrony.

Najwięcej zastrzeżeń Naczelnej Izby Lekarskiej wzbudziły następujące propozycje:
– zbyt surowe sankcje za nieprzekazywanie w terminie danych dotyczących list oczekujących i pierwszego wolnego terminu,

– podniesienie górnej granicy kar umownych do „kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla okresu rozliczeniowego, którego dotyczyły uchybienia”, co jest – w opinii NRL – nieuzasadnione i znacznie bardziej dotkliwe dla świadczeniodawców, niż obecna regulacja,

– przeszeregowanie kilku pozycji z grupy "1% kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń" do grupy "2% kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń". NRL wskazała, że proponowane zwiększenie maksymalnych granic kar nie znajduje żadnego logicznego wyjaśnienia w treści projektu. Projektodawca nie wskazał, dlaczego zasadne jest przeniesienie niektórych naruszeń umowy do kategorii przyporządkowanej do wyższych kar umownych,

– obciążenie świadczeniodawcy najwyższą karą umowną za każde utrudnianie czynności kontrolnych – obecnie taka kara jest nakładana za udaremnianie kontroli. Według NRL pojęcie „utrudniania czynności kontrolnych” jest pojęciem nieostrym i zachęcającym do nadużyć,

– zakwalifikowanie "udaremniania kontroli" jako podstawy do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Zdaniem NRL nie zawsze możliwe jest ustalenie, czy zaistniałe okoliczności istotnie udaremniły kontrolę. Tymczasem rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy eliminuje go na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z możliwości składania ofert przez 5 lat,

– dodanie do katalogu kar umownych niewykonanie obowiązku zapewnienia „bieżącej rejestracji świadczeniobiorców”,

Ponadto NRL podkreśla, że rezygnacja z niektórych zapisów obowiązującego rozporządzenia spowoduje podwyższenie o 1 pkt procentowy łącznej wysokości kar umownych nałożonych na świadczeniodawcę w toku jednego postępowania kontrolnego. Jest to zatem zapis niekorzystny dla świadczeniodawców, ponieważ przy rocznej wartości kontraktu stanowić będzie to duże zwiększenie maksymalnej kwoty kary umownej możliwej do nałożenia przez NFZ z tytułu stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości.

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dolary - Dentonet.pl
Stomatologia w USA: wyższe ceny, zwolnienia, likwidacja Lekarz

Miliony Amerykanów wciąż opóźniają wizyty u dentysty lub z nich całkowicie rezygnują z powodu obaw przed zakażeniem koronawirusem. Może to prowadzić do wzrostu cen w praktykach stomatologicznych, redukcji zatrudnienia, a nawet upadku części gabinetów...

dentysta - Dentonet.pl
UK: wyższe zagrożenie COVID-19 - co oznacza dla lekarzy dentystów? Lekarz

Główny dyrektor ds. stomatologii Anglii (funkcja przy rządzie Wielkiej Brytanii), dr Sara Hurley, przedstawiła dentystom swoje stanowisko po tym, jak rząd premiera Borisa Johnsona podniósł stopień zagrożenia pandemią COVID-19 na terenie Zjednoczonego...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Surowsze kary za błędy medyczne? "Leczmy bez nadmiernego ryzyka" Lekarz

23 czerwca 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konwentu prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, podczas którego poruszono aktualną sytuację związaną z podpisaniem przez prezydenta tzw. tarczy antykryzysowe...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres