Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o ochronie tajemnicy lekarskiej

Brak komentarzy | Publikacja:
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o ochronie tajemnicy lekarskiej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o ochronie tajemnicy lekarskiej

W dn. 31 lipca br. Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, poinformował w swym Liście, że Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok odnośnie ochrony tajemnicy lekarskiej. Trybunał podkreślił znaczenie tajemnicy lekarskiej i zwrócił uwagę na fakt, że jej ograniczenie w zapisach ustawowych może skutkować naruszeniem konstytucyjnego prawa do prywatności, wolności komunikacji oraz autonomii informacyjnej jednostki.

Postępowanie Trybunału Konstytucyjnego w tej dziedzinie dotyczyło dopuszczalności prowadzenia niejawnych kontroli operacyjnych przez służby mundurowe (Policję, ABW, czy CBA oraz służby skarbowe). Jednym z aspektów postępowania była ocena, czy wszczynanie kontroli operacyjnej wobec osób, ustawowo zobowiązanych do zachowania tajemnicy lekarskiej, adwokackiej, czy radcowskiej może odbywać się na tych samych zasadach, jak wobec pozostałych. Naczelna Rada Lekarska wzięła udział w postępowaniu jako uczestnik, zajmując stanowisko, iż ochrona tajemnicy lekarskiej winna być jak najdalej posunięta.

W dn. 30 lipca 2014r. Trybunał Konstytucyjny zawyrokował, iż przepisy o kontroli operacyjnej odnośnie osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy lekarskiej nie są zgodne z Konstytucją.

W uzasadnieniu Trybunał nadmienił, że każdemu przysługuje prawo do ochrony prywatności, jednak w zawodach zaufania publicznego (lekarz, adwokat) prawo to musi podlegać intensywniejszej ochronie niż zwykle. Co więcej – tajemnica lekarska zapisana jest nie tylko w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale jest wartością konstytucyjnie chronioną. Nie oznacza to, że wobec lekarzy i adwokatów nie może być prowadzona kontrola operacyjna, ale warunki dopuszczalności jej prowadzenia muszą być szczególnie surowe.

Według Trybunału Konstytucyjnego – modelowym rozwiązaniem, które chroni tajemnice zawodowe jest art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego. Przewiduje on surowe przesłanki wobec zwolnienia tajemnicy lekarskiej, w tym konieczność uzasadnienia takiego zwolnienia dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Tajemnica lekarska stanowi gwarancję realizacji praw pacjentów i to właśnie ich interesom powinna służyć – przyznał zgodnie z Naczelna Radą Lekarską Trybunał Konstytucyjny. Pacjent ma prawo do poufności w kontaktach z lekarzem i temu właśnie ma służyć tajemnica lekarska. Brak możliowości zbyt łatwego dostępu do takich danych – ma przede wszystkim służyć pacjentom.

Maciej Hamankiewicz wyraził nadzieję, że wyrok Trybunały Konstytucyjnego odbije się szerokim echem w środowisku osób odpowiedzialnych za stanowienie i stosowanie prawa w Polsce.

B.Z.

nil.org.pl

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy? Lekarz

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świad...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
RPO: z tajemnicy lekarskiej powinien zwalniać tylko sąd Lekarz

Do uchylania na potrzeby postępowania karnego tajemnic zawodowych adwokatów, notariuszy czy dziennikarzy uprawniony jest jedynie sąd. Wyjątkiem są tajemnice lekarskie z dokumentacji, które może uchylać prokurator w toku śledztwa. Zdaniem Rzecznika Pr...

kontrole ordynacji lekarskiej - Dentonet.pl
NFZ o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej w III kwartale 2018 r. Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie w III kwartale 2018 r. W III kwartale 2018 r. oddziały wojewódzkie NFZ-u przeprowadziły łącznie 83 postępowania kontrolne ordyn...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Dentonet - tajemnica zawodowa w pracy asysty stomatologicznej
Naczelna Izba Lekarska stanowczo w obronie tajemnicy zawodowej Lekarz

- Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób niszczenia przez polityków tajemnicy zawodowej, obowiązującej m.in. prawników, lekarzy i dziennikarzy, a także inne osoby wykonujące profesje, zobowiązane do jej zachowania - piszą we wspólnym stanowisku przed...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale 2019 r. Lekarz

NFZ podał wyniki kontroli ordynacji lekarskich w I kwartale 2019 r. Najczęstsze uchybienia występujące w kontrolowanych podmiotach dotyczyły wystawiania recept niezgodnie z przepisami oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. W I kwartale 2019 r. oddz...

wyniki badań - Dentonet.pl
RPP: dostęp do wyników nie tylko podczas wizyty lekarskiej Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta w specjalnym komunikacie przypomniał, że pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekaz...

Stypendium - Dentonet.pl
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej – wznowiony nabór Lekarz

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. O...

RODO - Dentonet.pl
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) przyjęty Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych (RODO), przedłożony przez ministra cyfryzacji.Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, celem nowej ustawy ma być lepsza ochrona danych osobowych. Zaproponowane przepisy wynikają z koniec...

Dentoekspress smok 3
Dentoexpress - jak wyleczyć smoka? Uchylamy rąbka tajemnicy… Lekarz

Historia biednego Smoka Wawelskiego, który z powodu okropnego bólu zęba zdemolował gabinet Doktora Dratewki poruszyła serca stomatologów w całej Polsce… Znalazła się już grupa śmiałków, która podczas tegorocznych targów Krakdent spróbuje odnaleźć zag...

policja - Dentonet.pl
Wtargnięcie antyszczepionkowców do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej Lekarz

19 lutego do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej wtargnęli „antyszczepionkowcy”, którzy zachowywali się agresywnie wobec sędziów sądu lekarskiego i zniszczyli mienie NIL. Samorząd złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 19 lutego w siedzibie...

cyfryzacja służby zdrowia - Dentonet.pl
MojeID – kolejne narzędzie cyfryzacji w ochronie zdrowia Pacjent

Polscy pacjenci chcą mieć stały dostęp do wyników swoich badań i historii leczenia. Takie możliwości od prawie roku daje Internetowe Konto Pacjenta. Teraz można zalogować się do niego z wykorzystaniem uwierzytelnienia bankowego – służy do tego innowa...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji