Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wydatki na samochód w firmie – jak je rozliczyć?

Publikacja:
Wydatki na samochód w firmie – jak je rozliczyć?

Wydatki na samochód w firmie – jak je rozliczyć?

Wielu dentystów-przedsiębiorców wykorzystuje w ramach prowadzonej działalności samochód osobowy, który nie jest zarejestrowany na firmę, ale stanowi ich prywatną własność lub współwłasność. Wydatki na samochód można wliczyć w koszty uzyskania przychodów, ale tylko w ramach określonych limitów.

Sposobem rozliczenia wydatków na samochód poniesionych przez dentystę-przedsiębiorcę w związku prowadzeniem firmy (np. dojazdy do kliniki) jest prowadzenie tzw. kilometrówki. Mianem tym określa się ewidencję faktycznego przebiegu pojazdu. Na podstawie kilometrówki można wliczyć w firmowe koszty wydatki poniesione na użytkowanie samochodu w celach służbowych do wysokości limitu, wynikającego z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu. W 2016 r. limity te wynoszą:

• dla samochodu o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 zł,
• dla samochodu o pojemności od 900 cm3 – 0,8358 zł.

Należy przy tym pamiętać, że samochód – choć niewpisany do ewidencji środków trwałych firmy – musi być własnością lub współwłasnością dentysty, albo być użytkowany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia.

Przykładowe wydatki na samochód w firmie

Jakie konkretnie wydatki na samochód można rozliczać w ramach kilometrówki? Jest ich bardzo wiele. Do grupy tej zaliczają się m.in. koszty dzierżawy lub najmu auta, zakupu oleju napędowego, benzyny lub gazu, wymiany oleju czy płynu hamulcowego, napraw i przeglądów, zakupu części zamiennych, myjni, przejazdów autostradami, opłaty za parking, ubezpieczenie NNW i OC, a także AC (w określonej wysokości).

Zapisy w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzone są w okresach miesięcznych, ale koszty można rozliczać narastająco. Jeśli więc w danym miesiącu wydatki okażą się większe niż obliczony limit, to nadwyżka nie podlega zaliczeniu w koszty. Można ją uwzględnić w miesiącu następnym, jeżeli wówczas limit wydatków nie zostanie przekroczony. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie.

Przykład

Dentysta wykorzystuje w ramach prowadzonej działalności będące jego własnością auto o pojemności silnika 2000 cm3. W czerwcu 2016 r. wykorzystał je w celach firmowych 20 razy, przejeżdżając łącznie 320 km. W przypadku auta o pojemności silnika 2000 cm3 stawka za 1 km faktycznego przebiegu wynosi 0,8358 zł. Limit wydatków, które dentysta będzie mógł wliczyć w czerwcu 2016 r. w firmowe koszty wyniesie 267,46 zł (320 km x 0,8358 zł).

W tym samym miesiącu przedsiębiorca zatankował powyższe auto benzyną za kwotę 200 zł brutto oraz opłacił miesięczny abonament parkingowy za 50 zł netto (61,50 zł brutto). Podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego nie podlega odliczeniu, więc księgowaniu podlega kwota brutto. W przypadku wszystkich innych wydatków kosztem jest kwota netto. W czerwcu dentysta poniósł więc koszty w kwocie 250 zł (200 zł brutto oraz 50 zł netto). Wynika z tego, że za ten okres może wliczyć w koszty wszystkie poniesione wydatki, zaś różnicę w kwocie 17,46 zł (267,46 zł limitu – 250 zł kosztów) ma prawo przenieść na kolejny miesiąc.

„Lekarz i przedsiębiorca. Zarządzanie w praktyce lekarskiej” – to najnowsza książka Wojciecha Krówczyńskiego, eksperta ds. zarządzania praktyką medyczną, który doradza polskim stomatologom w zakresie działań pozamedycznych.

AF
Fot. Unsplash, pixabay.com