Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Wyciski - unikanie błędów proceduralnych gwarancją dokładnego dopasowania prac protetycznych. Właściwości mas oraz metody przygotowania materiałów wyciskowych.

Prowadzący:
Przemysław Rajczak
Miejsce:
Łódź, Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48
Data:
11 lutego 2017
Cena:
500 zł
Punkty edukacyjne:
7

wyciski dmg
Program: 10.00- 18.00
Zagadnienia omawiane w trakcie wykładu:

 • Podstawowe cechy materiałów wyciskowych – dopasowanie do odpowiedniej techniki wyciskowej.
 • Właściwy dobór łyżek wyciskowych w zależności od rodzaju masy wyciskowej i techniki pobrania wycisku.
 • Prawidłowe wykonanie prowizorium – opatrunek i stabilizacja sytuacji pola protetycznego.
 • Wpływ preparatów retrakcyjnych na czas wiązania mas wyciskowych.
 • Formowanie wycisków – kiedy powstają błędy.
 • Czym dezynfekować, jak przygotować wyciski do transportu?
 • Powielenie – odlanie modeli gipsowych, maksymalne okresy przechowywania i minimalny czas potrzebny na odprężenie elastyczne, właściwości gipsów.
 • Czy kierować się producentem mas, czy ma to wpływ na jakość pracy?
 • Omówienie indywidualnych przykładów – dobre i złe doświadczenia!

Demonstracja i ćwiczenia praktyczne na modelach – warsztaty

 1. Technika jednoczasowa – jedno- i dwuwarstwowa
 • indywidualizacja łyżki standardowej
 • precyzyjne prowadzenie końcówki wewnątrzustnej
 • dokładne zapływanie, unikanie tworzenia się pęcherzy
 • utrzymanie łyżki wyciskowej w ustach
 • uwalnianie wycisków
 • przygotowanie wycisków do transportu
 1. Technika dwuczasowa
 • wykonanie wycisku pierwszej warstwy
 • techniki przygotowania przestrzeni na masę korekcyjną
 • postępowanie z masą korekcyjną.
 • utrzymanie łyżki wyciskowej w ustach
 • uwalnianie wycisku i przygotowanie do transportu

Bezzębie – omówienie wybranych przykładów

 1. Technika wielowarstwowa – wieloczasowa
 2. Dyskusja:
  – Jak wybierać masy wyciskowe?
  – Jaka technika wyciskowa zapewnia większą dokładność?

Przygotowanie modeli do oprawienia w artykulator.

Kontakt w celu zapisania się na szkolenie:
formularz zgłoszeniowy na stronie

Lub telefonicznie:
Kamila Siuta
gsm. 517-310-885
Kamila.siuta@natrodent.pl

Małgorzata Sobieraj
Kierownik Działu Szkoleń
gsm. 509-260-208
malgorzata.sobieraj@natrodent.pl