Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA RECESJI DZIĄSŁOWYCH

Prowadzący:
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Miejsce:
Gorlice
Data:
16 października 2020
Cena:
3000 zł
Rejestracja:
www.wojciechbednarz.pl

 

16-17.10.2020

 

Prowadzący szkolenie: dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

DZIEŃ PIERWSZY (piątek) – 9.00 – 16.00

Część teoretyczna:

  1. Epidemiologia i etiologia recesji dziąsłowych: czynniki osobniczo niezależne i osobniczo zależne
  2. Klasyfikacja recesji dziąsłowych, postępowanie profilaktyczno – zachowawcze i przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
  3. Przegląd metod chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych

PRZERWA KAWOWA

Część zabiegowa – (z udziałem pacjenta z przekazem video na salę  seminaryjną)

  1. Pokrycie pojedynczej recesji dziąsłowej.
  2. Pokrycie mnogiej recesji dziąsłowej.

DZIEŃ DRUGI (sobota) – 9.00 – 16.00

Część teoretyczna:

  1. Metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie
  2. Opieka pozabiegowa i powikłania w trakcie gojenia
  3. Odległe, kliniczne efekty chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych: prezentacja przypadków własnych

PRZERWA KAWOWA

Część praktyczna – (ćwiczenia na materiale zwierzęcym)

Pokrycie pojedynczej i mnogiej recesji dziąsłowej

Termin kursu PERIO VI: 16-17.10.2020r. godz. 9.00-16.00

Koszt uczestnictwa:   3000 zł

 

Dla uczestników wszystkich sześciu kursów – kurs PERIO VI w cenie 2000 zł

 

Zgłoszenia: www.wojciechbednarz.pl zakładka SZKOLENIA