Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA RECESJI DZIĄSŁOWYCH

Prowadzący:
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Miejsce:
Gorlice
Data:
12 października 2018
Cena:
2400 zł Dla uczestników wszystkich pięciu kursów – kurs PERIO V z 40% zniżką (tj.1440 zł)

Termin kursu PERIO V: 12-13.10.2018 godz. 9.00-16.00

DZIEŃ PIERWSZY (12.10.2018 – piątek) – 9.00 – 16.00

Część teoretyczna:

  1. Epidemiologia i etiologia recesji dziąsłowych: czynniki osobniczo niezależne i osobniczo zależne
  2. Klasyfikacja recesji dziąsłowych, postępowanie profilaktyczno – zachowawcze i przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
  3. Przegląd metod chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych

PRZERWA KAWOWA

Część zabiegowa – (z udziałem pacjenta z przekazem video na salę  seminaryjną)

  1. Pokrycie pojedynczej recesji dziąsłowej.
  2. Pokrycie mnogiej recesji dziąsłowej.

 DZIEŃ DRUGI ( 13.10.2018 – sobota ) – 9.00 – 16.00

Część teoretyczna:

  1. Metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie
  2. Opieka pozabiegowa i powikłania w trakcie gojenia
  3. Odległe, kliniczne efekty chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych: prezentacja przypadków własnych

PRZERWA KAWOWA

Część praktyczna – (ćwiczenia na materiale zwierzęcym)

Pokrycie pojedynczej i mnogiej recesji dziąsłowej

     Zgłoszenia:
www.wojciechbednarz.pl
zakładka SZKOLENIA