Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA RECESJI DZIĄSŁOWYCH 

Prowadzący:
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz 
Miejsce:
Gorlice
Data:
18 października 2019
Cena:
2600 zł  Dla uczestników wszystkich pięciu kursów – kurs PERIO V w cenie 1600 zł 

Termin kursu PERIO V: 18-19.10.2019 godz. 9.00-16.00 

DZIEŃ PIERWSZY (18.10.2019 – piątek) – 9.00 – 16.00  

Część teoretyczna: 

  1. Epidemiologia i etiologia recesji dziąsłowych: czynniki osobniczo niezależne i osobniczo zależne  
  2. Klasyfikacja recesji dziąsłowych, postępowanie profilaktyczno – zachowawcze i przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego  
  3. Przegląd metod chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych  

PRZERWA KAWOWA 

Część zabiegowa – (z udziałem pacjenta z przekazem video na salę  seminaryjną) 

  1. Pokrycie pojedynczej recesji dziąsłowej. 
  2. Pokrycie mnogiej recesji dziąsłowej.   

DZIEŃ DRUGI ( 19.10.2019 – sobota ) – 9.00 – 16.00 

Część teoretyczna: 

  1. Metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie 
  2. Opieka pozabiegowa i powikłania w trakcie gojenia 
  3. Odległe, kliniczne efekty chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych: prezentacja przypadków własnych 

PRZERWA KAWOWA 

  1. Część praktyczna – (ćwiczenia na materiale zwierzęcym) 
  2. Pokrycie pojedynczej i mnogiej recesji dziąsłowej 

 

Zgłoszenia: 
www.wojciechbednarz.pl 
zakładka SZKOLENIA