Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Wprowadzenie do chirurgii stomatologicznej okiem periodontologa

Prowadzący:
dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska specjalista periodontolog
Miejsce:
Wrocław, ul. Pomarańczowa 8, sala wykładowa
Data:
27 kwietnia 2019
Cena:
2850 PLN

27-28.04.2019 (sobota/niedziela) Wrocław

 

PROGRAM

DZIEŃ I – (sobota) 10:00 – 18:00 CZĘŚĆ I – PODSTAWY CHIRURGII Teoria – zagadnienia:

 1. Kwali kacja pacjenta do zabiegu chirurgicznego – kiedy nie robimy chirurgii. Mechanizmy gojenia ran w jamie ustnej. Przygotowanie pacjenta do zabiegów chirurgicznych – w zależności od czasu i stanu zdrowia pacjenta.
 2. Instrumentarium mikrochirurgiczne, narzędzia wspomagające (kauter, laser, urządzenia piezoelektryczne), nici, kleje i guziczki.
 3. Diagnostyka przed cięciem i jej wpływ na nasze decyzje. Miejsca szczególnej ostrożności podczas cięcia.
 4. Cięcia pionowe, poziome w chirurgii periodontologicznej i ich zastosowanie w innych dziedzinach sto- matologii. Kształtowanie różnych płatów. Minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne. Wstęp do chirurgii plastycznej przyzębia.
 5. Różnorodność materii – cięcie tkanek miękkich i twardych
 6. Szycie – materiały, narzędzia i techniki. Rola asysty podczas szycia. Wsparcie farmakologiczne gojenia ran w jamie ustnej, na wargach i skórze.
 7. A jeśli wszystko się pruje? – sytuacje awaryjne i jak sobie poradzić. Utrudnione gojenie.

Ćwiczenia praktyczne:

 1. Cięcie narzędziami mikrochirurgicznymi w różnych sytuacjach klinicznych – cięcia, wycięcia, nacięcia.
 2. Metody przemieszczania i repozycji płatów. Zamykania płatów.
 3. Szycie – szwy proste. Szwy pionowe i poziome. Szwy pojedyncze. Mody kacje szwów klasycznych. Węzły. Zaopatrzenie końcowe.
 4. Komplikacje – rozerwanie rany, rana na skórze, przedwczesne zdjęcie szwów…

DZIEŃ II – (niedziela) 9:00 -17:00 CZĘŚĆ II – ROZSZERZENIE

 1. Wstęp do zaawansowanych technik zabiegowych – różnorodność zabiegów.
 2. Zaawansowane techniki cięć w chirurgii periodontologicznej. Minimalnie inwazyjne cięcia wokół zębów, implantów. Cięcia w zabiegach płatowych.
 3. Techniki tunelowe.
 4. Pobieranie prostych przeszczepów.
 5. Cięcia tkanek twardych – rodzaje cięć kości – od osteotomii do piezoicision.
 6. Szycie – od złożonych materacowych po złożone szwy ciągłe. Szwy wspomagające, podwieszające, pod- wieszane i stabilizujące. Szwy rozpuszczalne. Szycie na kilku poziomach.
 7. Zasady szycia skóry.

Ćwiczenia praktyczne:

 1. Cięcie narzędziami mikrochirurgicznymi w różnych sytuacjach klinicznych – ćwiczenia z poznanych cięć błony śluzowej w różnych sytuacjach klinicznych.
 2. Cięcie kości.
 3. Ćwiczenia z technik tunelowych.
 4. Pobieranie przeszczepów.
 5. Szycie – mody kacje szwów klasycznych, szwy złożone, szwy ciągłe, podwieszające i podwieszane.
 6. Komplikacje – rozerwanie płata, rany na wargach, rany skóry

 

Organizator:      ESDENT Małgorzata Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław 

tel. 71 353 83 51, 695 544 449

www.szkoleniadent.pl, szkolenia@ede.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359

Obowiązuje opłata rezerwacyjna