Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego - standardowe i indywidualne

Prowadzący:
lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) - Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM
Miejsce:
Warszawa
Data:
31 maja 2019
Cena:
prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1375 zł, pozostali 1475 zł
Punkty edukacyjne:
7

Część teoretyczna (4 godziny) 

 • co to jest wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego? 
 • które zęby leczone endodotycznie wymagają osadzenia wkładu z włókna szklanego – wskazania dla odbudowy zachowawczej i protetycznej 
 • cechy wkładów z włókna szklanego 
 • wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego a wkłady metalowe – czynniki korzystne i niekorzystne 
 • czy możemy całkowicie odrzucić wkłady metalowe w leczeniu protetycznym –  znaczenie efektu obręczy tkanek twardych zęba 
 • co decyduje o sile wzmacniającej wkładu  z włókna szklanego – porównanie wkładów standardowych i indywidualnych – czynniki korzystne i niekorzystne 
 • jakie warunki muszą być spełnione, aby wkład z włókna szklanego pełnił rolę wzmacniającą struktury zęba – jak możemy wpłynąć na poprawę tych warunków w zakresie opracowania przestrzeni pod wkład i wyboru rodzaju  wkładu z włókna szklanego 
 • głębokość osadzenia wkładu z włókna szklanego w przypadku odbudowy zachowawczej  i protetycznej 
 • postępowanie w przypadku kanałów okrągłych oraz z niewielkim zniszczeniem zrębu tkanek twardych kanału 
 • postępowanie w przypadku kanałów owalnych, kanałów o szerokim przekroju oraz ze znacznym zniszczeniem tkanek twardych kanału 
 • sposoby redukcji objętości cementu lutującego w przypadku wkładów standardowych – metoda pęczkowa z wykorzystaniem wkładów standardowych i PINpostów 
 • problem – konieczność zmiany osi części korzeniowej wkładu w stosunku do części koronowej – możliwości postępowania 
 • opracowanie kanału pod wkład standardowy i indywidualny – czy powinno się różnić? 
 • docinanie wkładów standardowych i pasm włókien na wkłady indywidualne 
 • procedura  wykonania wkładu indywidualnego z włókna szklanego – metoda bezpośrednia i pośrednia – porównanie 
 • adhezja do zębiny kanałowej – problemy i potencjalne rozwiązania 
 • cementowanie wkładów z włókna szklanego – procedury adhezyjne dotyczące wkładów standardowych i indywidualnych, cementy dualne, możliwości wykorzystania materiałów typu core do cementowania 
 • niepowodzenia: 
 • odcementowanie wkładu – co nie stało? 
 • złamanie wkładu z włókna szklanego wraz z nadbudową – dlaczego wystąpiło, jak unikać tego powikłania? 
 • pęknięcie korzenia – jak rozpoznać, czy przyczyną było nieprawidłowe postępowanie protetyczne czy endodontyczne? 
 • usuwanie wkładów z włókna szklanego 
 • możliwości włączenia wkładu indywidualnego w strukturę  mostu kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym 

Część praktyczna (3 godziny) 

 • wykonanie wkładu indywidualnego z włókna szklanego everStick Post na modelu gipsowym: 
 • izolacja modelu 
 • określenie długości i docinanie do przebiegu kanału włókna głównego i dodatkowych 
 • kondensacja włókien w kanale 
 • ukształtowanie i wzmocnienie dodatkowymi pasmami części koronowej wkładu 
 • polimeryzacja 
 • zacementowanie w zębie fantomowym wkładów standardowych z wykorzystaniem  metod pęczkowej i post&core: 
 • przygotowanie zęba z ubytkiem MOD do metody post&core 
 • opracowanie kanału po leczeniu endodontycznym 
 • dobór wkładów do metody pęczkowej – standardowych i PINpostów 
 • zacementowanie wkładów na materiał typu core z jednoczesną odbudową zrębu 
 • opracowanie wykonanej nadbudowy pod minimalnie inwazyjny nakład typu capping 

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego - standardowe i indywidualne (1)     Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego - standardowe i indywidualne (2)

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy: 

 1. Indywidualne, w pełny wyposażone stanowisko pracy (mikrosilnik, modele gipsowe, fantom szczęki) 
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą 
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych 
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas 
 5. Obiad i przerwy kawowe 
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury 
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy 

przyciskdentalday