Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Warsztaty: Odczytywanie badań CBCT przy pomocy dedykowanego oprogramowania

Prowadzący:
lek. dent. Anna Gurniak
Miejsce:
DIAGDENT WŁOCHY, ul. Zdobnicza 8, 02-439 Warszawa
Data:
14 kwietnia 2023
Cena:
500 PLN
Punkty edukacyjne:
4
Rejestracja:
www.lekarz.diagdent.pl

Czas trwania: około 4 godziny 30 minut
Ilość uczestników: 6 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
Rejestracja: www.lekarz.diagdent.pl
Zgłoszenia:
Antoni Biedrzycki e-mail: antoni.biedrzycki@diagdent.pl telefon: 537 613 444, Damian Stanikowski
e-mail: damian.stanikowski@diagdent.pl telefon: 731 111 125
Opis:
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach opartych na budowaniu i rozwijaniu
praktycznej umiejętności pracy z badaniami CBCT przy pomocy najnowocześniejszego
oprogramowania. Nasze warsztaty to oferta dla lekarzy dentystów, którym zależy na większym
bezpieczeństwie pracy oraz na łatwości i przewidywalności wykonywania zabiegów. Warsztaty
poprowadzi lek. dent. Anna Gurniak (Certificate of course on CBCT for Belgian Federal Agency
of Nuclear Control). Każdemu z uczestników zapewniamy własny komputer do ćwiczeń
praktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie
sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
uczestnikom warsztatów przysługują 4 punkty edukacyjne.

Program:
(realizacja punktów programu jest uzależniona od specjalizacji lekarzy uczestniczących w
warsztatach)

CZĘŚĆ PIERWSZA – ok. 1 godziny
Prezentacja:
”Tomografia wiązki stożkowej w leczeniu stomatologicznym”
• Informacje ogólne na temat tomografii wiązki stożkowej
◦ Jak powstaje badanie CBCT
◦ Dawki promieniowania
• Obraz 2D vs. 3D (pantomogram vs. CBCT)
• Wskazania do CBCT w endodoncji
• Wskazania do CBCT w implantologii
• Wskazania do CBCT w ortodoncji
• Pojęcie rozdzielczości – czyli co z tymi mikronami
• Jak powinno wyglądać poprawnie wystawione skierowanie

• Zasady dobrej współpracy: lekarz kierujący – pracownia
Przerwa kawowa – 15 minut

CZĘŚĆ DRUGA – ok. 1,5 godziny
Warsztaty
• Ustawienia przeglądarki do badań CBCT
• Nawigacja w przekrojach osiowym, strzałkowym, czołowym
• Tworzenie przekrojów pantomograficznych
• Wyznaczanie kanału nerwu zębodołowego
Przerwa kawowa – 15 minut

CZĘŚĆ TRZECIA – ok. 1,5 godziny
Warsztaty
• Wykonywanie pomiarów
• Wirtualne wstawianie implantów
• Struktury dualne (stawy s-ż, ucho środkowe) – analiza porównawcza

Zgłoszenia: www.lekarz.diagdent.pl zakładka Szkolenia