Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Umowy o pracę w gabinecie lekarskim

Prowadzący:
mgr Marcin Kupisiński
Miejsce:
ul. Dzika 15/13, Warszawa
Data:
21 października 2017
Cena:
400 zł
Punkty edukacyjne:
5

Prowadząca: mgr Marcin Kupisiński

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawo podatkowego, karnego skarbowego, gospodarczego oraz ochrony danych osobowych. Karierę zawodową rozpoczynał w organach skarbowych. W następnych latach pracował w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych w zespole doświadczonych radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej i karnoskarbowej. Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze prawa ochrony danych osobowych, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych, rejestracji zbiorów danych oraz reprezentowania przedsiębiorców podczas kontroli prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Profil adresata szkolenia : lekarze i lekarze stomatolodzy prowadzący działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniają lub planują zatrudnić pracowników.

Rejestracja uczestników 9:15 – 09:30

9:30 – 11:00
Rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka

 • Umowa o pracę na okres próbny,
 • Umowa o pracę na czas określony,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • Elementy prawidłowo sporządzonej umowy o pracę,
 • Jakich danych osobowych pracodawca może żądać od pracownika? Ochrona danych osobowych pracowników,
 • Umowa o zakazie konkurencji – kiedy można ją zawrzeć i co powinna zawierać.

Umowa o pracę a inne formy zatrudnienia

 • Umowa o pracę a umowa o zlecenia,
 • Umowa o pracę a umowa zlecenia,
 • Umowa o pracę a kontrakt (samozatrudnienie),
 • Umowa o pracę a umowa o staż i umowa o praktyki,
 • Konsekwencje prawne zatrudnienia pracowników w warunkach stosunku pracy na inne podstawie prawnej (ze strony pracownika, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsekwencje prawno-karne).

11:00 – 11:15 
Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie umowy o pracę

 • Sposoby rozwiązania umowy o pracę,
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – obowiązki pracodawcy, elementy prawidłowo sformułowanego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne) – przesłanki, obowiązki pracodawcy, termin, elementy prawidłowo sformułowanego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę
 • Zmiana umowy o pracę (tzw. wypowiedzenie zmieniające) – obowiązki pracodawcy, elementy prawidłowo sformułowanego wypowiedzenia zmieniającego,
 • Wpływ zmiany regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania na umowy o pracę,
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika,
 • Wygaśnięcie umowy o pracę,

12:45 – 13:00 przerwa kawowa

13:00 – 14:30 
Spory sądowe związane z zakończeniem stosunku pracy oraz obowiązki pracodawcy po jego zakończeniu

 • Uprawnienia pracodawcy i pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę.  
 • Przebieg sporu sądowego przed sądem pracy, 
 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy związane z zakończeniem stosunku pracy (m. in. obowiązek udzielania zaległego urlopu lub wypłaty ekwiwalentu, zwolnienie pracownika od świadczenia pracy, obowiązek wydania świadectwa pracy), 
 • Świadectwo pracy – zawartość i sposób wypełnienia, 
 • Sprostowanie świadectwa pracy.

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

Informacje dodatkowe : Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, po zakończeniu szkolenia uczestnikom zostaną udostępnione materiały szkoleniowe (w formie papierowej).

Zgłoszenia:
IDF Sp. z o.o.
(22) 868 36 93 lub 506 097 598
e-mail: [email protected]  

Wpłata w momencie zgłoszenia:
PKO BP IX Warszawa 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Kurs kodeks pracy – 21.X.2017”