Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Traumatologia zębów – planowanie i leczenie z zastosowaniem najnowszych metod i materiałów

Prowadzący:
dr n. med. Michał Sobczak - specjalista stomatologii dziecięcej, członek międzynarodowego stowarzyszenia traumatologii stomatologicznej (FIADT)
Miejsce:
Warszawa
Data:
11 maja 2019
Cena:
prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1450 zł, pozostali 1550 zł
Punkty edukacyjne:
7

Część teoretyczna (5 godzin) 

 • klasyfikacja urazowych uszkodzeń zębów, kości i tkanek miękkich 
 • prawidłowy i kompleksowy schemat badania pacjenta po urazie (każdy z uczestników otrzyma gotowy wzór karty badania pacjenta po urazie) 
 • diagnostyka urazów zębów – jak analizować zdjęcie RTG zęba po urazie – na co szczególnie zwrócić uwagę 
 • w jaki sposób zabezpieczyć pacjenta po urazie podczas pierwszej wizyty  
 • zasady odbudowy zmineralizowanych tkanek zębów po złamaniach koron z wykorzystaniem odłamu i materiałów  złożonych  
 • postępowanie w złamaniach korzeni zębów 
 • czy w każdym przypadku zwichnięcia zębów konieczne jest unieruchomienie? 
 • jak szynować zęby i na jak długo? 
 • całkowite zwichnięcie zęba – co wpływa na powodzenie leczenia i długoterminowe rokowanie? 
 • jak to resorpcja? jak ją leczyć? 
 • planowanie leczenia pacjentów po urazach – różne scenariusze w zależności od ciężkości następstw urazów i możliwych powikłań 

Część praktyczna (3 godziny) 

 • ćwiczenia związane z nauką reponowania i unieruchamiania zębów 
 • wykonanie zabiegu amputacji przyżyciowej miazgi na zębie fantomowym (praca na głowach fantomowych) 
 • wykonanie zabiegu jednoetapowej apeksyfikacji na zębie fantomowym (praca na głowach fantomowych) 
 • quiz radiologiczny – analiza badań RTG pacjentów po urazach zębów – ocena cech świadczących zarówno o gojeniu jak i powikłaniach pourazowych 

   Traumatologia zębów - planowanie i leczenie z zastosowaniem najnowszych metod i materiałów (2)     Traumatologia zębów - planowanie i leczenie z zastosowaniem najnowszych metod i materiałów (1)

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy: 

 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa) 
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą 
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych 
 4. Obiad i przerwy kawowe 
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury 
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy 

 

przyciskdentalday