Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Techniki odbudowy zębów u dzieci – od minimalnie inwazyjnych do zastosowania standardowych koron

Prowadzący:
dr n. med. Michał Sobczak - specjalista stomatologii dziecięcej
Miejsce:
Kraków
Data:
7 grudnia 2018
Cena:
prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1400 zł, pozostali 1500 zł
Punkty edukacyjne:
8

Część teoretyczna (5 godzin)

 • badanie podmiotowe i przedmiotowe w kontekście szacowania ryzyka uszkodzeń zębów w przebiegu choroby próchnicowej, zespołu MIH, erozji i urazów zębów:
  • klasyfikacja ICDAS – kliniczne kryteria obecności ubytku próchnicowego – kiedy opracowywać ząb?
  • quiz dotyczący znajomości klasyfikacji ICADS – na podstawie przypadków klinicznych
  • planowanie leczenia z wykorzystaniem badań rentgenowskich – przydatność zdjęć skrzydłowo-zgryzowych u dzieci
 • znieczulenia oraz kontrola bólu – jak pomóc a nie przestraszyć?
 • leczenie odtwórcze:
  • koferdam i optragate – użyteczne sposoby izolacji pola zabiegowego
  • stomatologia minimalnie inwazyjna (ICON, ART, PRR)
  • właściwa preparacja – czy kształty oporowy i retencyjny mają znaczenie?
  • całkowite czy częściowe opracowanie ubytku?
  • czy każdy ubytek próchnicowy należy opracować i wypełniać?
  • narzędzia do klasycznej preparacji, piaskarka abrazyjna oraz laseroterapia
  • materiały do odbudowy: kompomery, materiały kompozytowe, cementy glasjonomerowe, cementy glasjonomerowe modyfikowane żywicą oraz korony stalowe
  • systemy wiążące – który rodzaj kiedy cię nie zawiedzie w zębach mlecznych
  • instrumentarium do modelowania wypełnień – zestaw „must have” w stomatologii dziecięcej (narzędzia, kształtki, for mówki i inne akcesoria)
 • adhezyjne wypełnienia oraz odbudowy zębów przednich z zastosowaniem kształtek celuloidowych – wskazania i techniki pracy (prezentacja przypadków klinicznych)
 • adhezyjne wypełnienia w zębach bocznych – czynniki wpływające na powodzenie leczenia
 • prezentacja i analiza przypadków klinicznych
 • odbudowy zębów bocznych koronami stalowymi
  • zasady stosowania koron stalowych z omówieniem wskazań i instrumentarium niezbędnego do pracy
  • zasady preparacji i przygotowania zębów pod korony stalowe
  • technika cementowania korona stalowych
  • prezentacja przypadków klinicznych
 • korony cyrkonowe u dzieci jako alternatywa dla kształtek celuloidowych i koron stalowych – prezentacja i analiza przypadków klinicznych
 • technika Hall, możliwość zahamowania aktywności próchnicy przy niecałkowitym usunięciu tkanek zmienionych chorobą próchnicową

Część praktyczna (3 godziny)

 • ćwiczenia z zakładania koferdamu u dzieci (na fantomach) – izolacja pojedynczych zębów, grup zębowych lub całej ćwiartki
 • wykonanie odbudowy mlecznego zęba siecznego z zastosowaniem kształtki celuloidowej – preparacja i odbudowa zrębu zęba, dostosowanie kształtki i odbudowa zęba
 • wykonanie preparacji ubytku klasy II wg. Blacka i ostateczne wypełnienie adhezyjne w pierwszym zębie trzonowym mlecznym – zastosowanie matryc częściowych w odbudowie punktów stycznych
 • preparacja zęba trzonowego mlecznego pod koronę, dostosowanie korony stalowej oraz jej zacementowanie na opracowany ząb

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
 5. Obiad i przerwy kawowe
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy

przyciskdentalday