Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Szkolenie dla wykładowców – Top Level Speaker

Prowadzący:
Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Miejsce:
Iwona Chyrchel
Data:
10 maja 2019
Cena:
6 850 PLN

Występujesz na konferencjach lub planujesz zostać wykładowcą?
Prowadzisz szkolenia?
Chciałbyś profesjonalnie prezentować się przed każdym audytorium?

TOP LEVEL SPEAKER to program szkoleń rozwijających kompetencje w dziedzinie wystąpień i prezentacji. Składa się z dwóch poziomów, w trakcie których uczestnicy ćwiczą w grupach pod okiem wybitnych specjalistów w Polsce i Wielkiej Brytanii. 

Uwaga! W poziomie 2 mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły poziom 1.

Rejestracja: http://dsi-edu.com/rejestracja

Celem warsztatu jest nauczenie i przećwiczenie w praktyce warsztatowej zasad prezentacji projektu, idei, myśli, produktu w sposób przekonywujący i dostosowany do rodzaju audytorium.

Założeniem indywidualnych sesji coachingowych jest podniesienie kompetencji uczestnika z uwzględnieniem jego osobistych predyspozycji zarówno w obszarze ekspresji siebie (kluczowym w tematyce prezentacji) jak i funkcjonowania na linii: Ja-Inni. Sesje obejmują zarówno przećwiczenie technik i konkretnych zachowań, jak i pracę psychologiczną z przekonaniami ograniczającymi osobę w kontekście wystąpień publicznych.

Program:

WARSZTAT

MODUŁ PIERWSZY:

 • Zasady komunikacji interpersonalnej.
 • Komunikacja jako wielopoziomowy proces wymiany informacji.
 • Poziomy komunikacji.
 • Dopasowanie sposobu przekazu informacji do wymagań konkretnego odbiorcy.

MODUŁ DRUGI:

 • Sztuka ciekawej prezentacji treści i angażowania słuchaczy.
 • Planowanie struktury wystąpienia.
 • Profesjonalna prezentacja PPT.
 • Utrzymywanie uwagi.
 • Zarządzanie treścią w prezentacji.
 • Praca z kolorem w prezentacji.
 • Synergia prezentacji multimedialnej i prezentera.
 • Techniki angażowania audytorium i budzenia zainteresowania.
 • Dynamika wystąpienia. Techniki służące dynamizacji.
 • Przekaz dla słuchaczy (message) versus informacja.
 • O sztuce rezygnowania z informacji na rzecz skutecznego przekazu.
 • Dyskusja w grupie moderowana przez trenera.
 • Specyfika wystąpień przed dużym audytorium.
 • Praca prezentera w przestrzeni. Praca z mikrofonem.
 • Przegląd technik nawiązywania i utrzymywania kontaktu z dużym audytorium.

MODUŁ TRZECI:

 • Medium is a message czyli o sztuce autoprezentacji.
 • Wizualne techniki oddziaływania na słuchaczy.
 • Audytywne techniki oddziaływania na słuchaczy
 • Analiza wybranych, ciekawych przykładów.
 • Zadania do wykonania w domu.

INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE

Sesje indywidualne odbywają się w siedzibie DSI, w odstępach około 2 tygodni.
Dla chętnych istnieje możliwość odbycia części sesji poprzez SKYPE

CELE PROCESU:

 • Wzmocnienie zachowań podświadomych budujących pozytywny wizerunek (język ciała, indywidualna ekspresja, ton i barwa głosu, wizerunek) – analiza materiału video i ćwiczenia przed kamerą.
 • Wyłonienie i redukcja zachowań podświadomych negatywnie wpływających na wizerunek – analiza materiału video i ćwiczenia przed kamerą.
 • Indywidualna praca ze stresem i poszerzanie strefy komfortu w sytuacjach prezentacyjnych.
 • Określenie granic ryzyka wizerunkowego dla osoby.
 • Określenie indywidualnego stylu prezentacji bazującego na zasobach uczestnika.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały drukowane.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA.

 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.

 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.

 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.

 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.

 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

Więcej informacji:
www.dsi-edu.com,
22 338 70 70,
biuro@dsi-edu.com