Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Stomatologiczna medycyna snu zgodna z evidence-based medicine

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz
Data:
25 czerwca 2021
Cena:
300

Abstrakt: Zaburzenia snu manifestujące się w rejonie czaszki twarzowej dotyczą około 40% polskiej populacji. Do zaburzeń tych należą m.in.: bruksizm w czasie snu, bezdech senny, mioklonie ustno-żuchwowe, nocna padaczka czołowa oraz nocne napady drgawkowe niepadaczkowe. Znaczne rozpowszechnienie problemu i liczne sprzeczne doniesienia oraz informacje determinują potrzebę przedstawienia zagadnienia zgodnie z medycyną opartą na faktach (ang. evidence-based medicine). Najistotniejsze z punktu widzenia stomatologa są bruksizm oraz bezdech senny, które posiadają złożoną etiologię i mogą współwystępować z licznymi chorobami, zaburzeniami i stanami. Nadrzędnym celem wykładu jest omówienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego etiologii i podziału bruksizmu oraz bezdechu sennego. Dodatkowym celem jest zapoznanie słuchaczy z obrazem klinicznym, diagnostyką różnicową, współwystępowaniem i leczeniem zaburzeń snu manifestujących się w rejonie czaszki twarzowej z holistycznego punktu widzenia.