Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Powikłania i ograniczenia w leczeniu ortodontycznym

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
Miejsce:
Warszawa (Golden Floor Plaza)
Data:
28 marca 2020

 

Program:

 

Aby uniknąć powikłań związanych z leczeniem aparatami stałymi, niezbędne jest dokładne zaplanowanie leczenia ortodontycznego. Szczególną ostrożność należy zachować planując leczenie aparatami samoligaturującymi.

 

Podczas planowania leczenia wad, gdy mamy do czynienia z stłoczeniami w łuku, powinno uwzględniać się możliwości biologiczne organizmu podobnie jak w wadach II klasy, gdzie leczenie w połączeniu z zakotwieniem międzyszczękowym może potencjalnie spowodować wiele powikłań. Poza tym dobranie odpowiedniej siły w aparatach w łuku dolnym jest często problematyczne. Do powikłań leczenia ortodontycznego należy też zaliczyć te związane z wyrostkiem zębodołowym. Ruchy zębów w kierunku językowo-przedsionkowym i ruchy intruzyjno-ekstruzyjne, które wykraczają poza granice kości, przyczyniają się do poważnych powikłań. Układ kostno-dziąsłowy jest bowiem newralgiczny na niefizjologiczne obciążenie.

Problem ten dotyczy zwłaszcza zębów przednich, gdzie często, w wyniku leczenia dochodzi do powstania recesji. Są one często oznaką znacznej resorpcji kości wyrostka zębodołowego.

Zarządzanie powikłaniami: regeneracja kości i dziąsła, mimo że jej przeprowadzenie jest kosztowne, powinna być brana pod uwagę, kiedy inne metody zostały wykorzystane i nie przyniosły pożądanych efektów.

 

 

Szczegółowe informacje o wszystkich naszych kursach znajdą Państwo na stronie firmy Polkard:

www.kursy.polkard.pl 

Polkard Sp. z o.o.
ul. Jaroszyka 3
10-687 Olsztyn
tel.: 89 541 83 83
fax: 89 541 83 83 wew. 112
e-mail: polkard@polkard.pl