Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zębach bocznych – inlay, onlay, overlay i endokorona

Prowadzący:
lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) - Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM
Miejsce:
Warszawa
Data:
1 czerwca 2019
Cena:
prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1400 zł, pozostali 1500 zł
Punkty edukacyjne:
8

Część teoretyczna (7 godzin) 

 • wygładzenie ścian wewnętrznych preparacji
 • preparacja obrzeża w aspekcie przebiegu pryzmatów szkliwnych
 • kiedy istnieje konieczność redukcji ściany policzkowej
 • postępowanie wobec podcieni
 • wymiar istmusa centralnego inlay’a
 • kształtowanie zagłębienia stycznego typu box
 • redukcja powierzchni zgryzowej, metody oznaczania minimalnej głębokości preparacji
 • strategia postępowania w przypadku ubytków poddziąsłowych
 • odbudowa zrębu w aspekcie wyboru metody cementowania
 • inlay czy onlay – kryteria wyboru 
 • odbudowa zrębu w aspekcie wyboru metody cementowania 
 • strategia postępowania w przypadku ubytków poddziąsłowych 
 • redukcja powierzchni zgryzowej, metody oznaczania minimalnej głębokości preparacji 
 • kształtowanie zagłębienia stycznego typu box 
 • wymiar istmusa centralnego inlay’a 
 • postępowanie wobec podcieni 
 • kiedy istnieje konieczność redukcji ściany policzkowej 
 • preparacja obrzeża w aspekcie przebiegu pryzmatów szkliwnych 
 • wygładzenie ścian wewnętrznych preparacji
 • natychmiastowe uszczelnienie zębiny
 • koferdam – na co zwrócić uwagę
 • wybór cementu
 • przygotowanie adhezyjne twardych tkanek zęba i podbudowy zrębu
 • przygotowanie adhezyjne kompozytowych uzupełnień pośrednich
 • zabezpieczenie sąsiednich zębów przed procedurą adhezyjn
 • cementowanie na cementy dualne i podgrzany kompozyt mikrohybrydowy
 • koferdam – na co zwrócić uwagę 
 • wybór cementu 
 • przygotowanie adhezyjne twardych tkanek zęba i podbudowy zrębu 
 • przygotowanie adhezyjne kompozytowych uzupełnień pośrednich 
 • zabezpieczenie sąsiednich zębów przed procedurą adhezyjną 
 • cementowanie na cementy dualne i podgrzany kompozyt mikrohybrydowy 
 • dlaczego należy blokować tlenową inhibicję polimeryzacji
 • naprawa pośrednich uzupełnień kompozytowych

Część praktyczna (7 godzin) 

 • wykonanie  indeksów silikonowych  na modelach fantomowych  
 • podniesienie poddziąsłowego brzegu preparacji  i blokowanie podcieni kompozytem 
 • wykonanie podbudowy zrębu do cementowania onlay’a na podgrzany kompozyt 
 • opracowanie 4 przygotowanych ubytków pod onlay i endokoronę na modelach fantomowych  
 • wykonanie z kompozytu chemoutwardzalnego dwóch onlay’ów i dwóch endokoron na zaizolowanych modelach  
 • cementowanie onlay’ów na podgrzany kompozyt mikrohybrydowy i endokoron na kompozyt dualny 
 • dyskusja 

Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zębach bocznych - inlay, onaly, overlay i endokorona Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zębach bocznych - inlay, onaly, overlay i endokorona (2)

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy: 

 1. Indywidualne, w pełny wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa) 
 2. Małą, kameralną grupę (max. 12 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą 
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych 
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas 
 5. Obiad i przerwy kawowe 

przyciskdentalday