Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE LECZNICZE W CHOROBACH DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA 

Prowadzący:
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Miejsce:
Gorlice
Data:
15 marca 2019
Cena:
2000 zł 

Termin kursu PERIO I:  15-16.03.2019 godz. 09.00-16.00 

DZIEŃ PIERWSZY  (15.03.2019 – piątek) – 09.00 – 16.0 

Część teoretyczna: 

 1. Anatomia i fizjologia tkanek przyzębia 
 2. Etiopatogeneza chorób przyzębia 
 3. Diagnostyka chorób przyzębia 
 4. Wstępne postępowanie profilaktyczno-lecznicze 
 5. Leczenie niechirurgiczne powtarzane 
 6. Farmakoterapia chorób przyzębia 
 7. Postępowanie w nagłych przypadkach periodontologicznych 

PRZERWA KAWOWA 

Demonstracja procedur w warunkach klinicznych z udziałem pacjenta  

 1. Instruktaż higieny jamy ustnej, zasady dobierania przyborów higienicznych 
 2. Scaling i piaskowanie nad- i poddziąsłowe, root planning  
 3. Unieruchomienie zębów przy zastosowaniu szyny zewnątrz- lub wewnątrzzębowej 

DZIEŃ DRUGI (16.03.2019 – sobota) –  09.00 – 15.00  

 Część teoretyczna: 

 1. Podstawowe instrumentarium periodontologiczne  
 2. Unieruchamianie zębów rozchwianych w przebiegu choroby przyzębia  
 3. Szyny zewnątrz- i wewnątrzzębowe  
 4. Instruktaż higieny jamy ustnej w okolicach unieruchomionych zębów  

 PRZERWA KAWOWA 

Część praktyczna na modelach: 

 1. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej unieruchamiającej zęby 
 2. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej dla odbudowy zęba brakującego przy użyciu korony zęba własnego pacjenta i materiału nanokompozytowego 
 3. Scaling i root planning przy użyciu kiret Gracey 

Zgłoszenia: 

www.wojciechbednarz.pl 
zakładka SZKOLENIA