Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Periodontologia w różnych dziedzinach stomatologii. Praktyczne wskazówki i proste schematy postępowania w zgodzie z zasadami nowoczesnej periodontologii opartej na EBD

Prowadzący:
dr n. medycznych Lidia Jamróz-Wilkońska (specjalista periodontolog)
Miejsce:
Kraków
Data:
17 maja 2019
Cena:
prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 2390 zł, pozostali 2490 zł
Punkty edukacyjne:
14

Termin: 17-18 maja 2019 r. (piąteksobota), godz. 10:00–17:00 

Część teoretyczna (7 godzin) 

 • diagnostyka periodontologiczna:  
 • szybka diagnoza i kwalifikacja pacjenta do odpowiedniego leczenia 
 • rola wskaźników periodontologicznych – podejście praktyczne - co badać? 
 • niezbędne obrazowanie radiologiczne w periodontologii – w zależności od problemu (protetyka, endodoncja, stomatologia zachowawcza, chirurgia wyrostka zębodołowego) 
 • rola higienistki stomatologicznej, zasady współpracy z higienistką i periodontologiem, kiedy nie podejmujemy się leczenia periodontologicznego i kierujemy do specjalisty 
 • leczenie niechirurgiczne choroby przyzębia – ABC…  
 • metody klasyczne i nowoczesne (protokół FMD) 
 • instrumentacja ręczna czy maszynowa? 
 • nowoczesne urządzenia w leczeniu chorób przyzębia (terapia fotodynamiczna) 
 • zabiegi periodontologiczne dla różnych dziedzin stomatologii (I):  
 • problemy endo-perio - postępowanie 
 • warunki niezbędne do chirurgii periodontologicznej (ze strony lekarza, pacjenta i gabinetu) 
 • gingiwektomia 
 • zabiegi periodontologiczne dla różnych dziedzin stomatologii (II):  
 • wydłużanie korony klinicznej zęba 
 • wskazania periodontologiczne do ekstrakcji zęba i co zrobić po ekstrakcji zęba? (minimalnie inwazyjne ekstrakcje, zaopatrzenie rany, zaopatrzenie natychmiastowe, powikłania podczas gojenia) 
 • przeciążenia zębów (jak rozpoznać przeciążenia?) - zasady szlifowania odciążającego 
 • leczenie protetyczne pacjentów z chorobami przyzębia:  
 • prace protetyczne ruchome - proste zasady planowania  
 • protezy całkowite, protezy częściowe, protezy szkieletowe, protezy wsparte na koronach teleskopowych - kiedy wybrać właściwe rozwiązanie 
 • trudny temat - protezy natychmiastowe 
 • prace protetyczne stałe - podstawowe zasady projektowania  
 • czego wymagać od technika 
 • prace na implantach - problem perimplantitis  
 • implanty a choroba przyzębia 
 • szynowanie zębów- kiedy i dlaczego tak/nie 

 
Część praktyczna (7 godzin) 

 • ćwiczenia z szybkiej diagnostyki pacjentów 
 • instrumentacja ręczna i maszynowa – zasady pracy 
 • zasady pracy narzędziami mikrochirurgicznymi (powiększenie, uchwyt, praca) 
 • gingiwektomia 
 • wydłużanie korony klinicznej zęba/zębów w różnych sytuacjach klinicznych 
 • zaopatrywanie ran po ekstrakcji 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy: 

 1. Indywidualne, w pełny wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa lub prepararat zabiegowy) 
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą 
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych 
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas 
 5. Obiad i przerwy kawowe 
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury 
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy 

 przyciskdentalday