Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

PERIO III: PLASTYCZNO-ESTETYCZNA CHIRURGIA PRZYZĘBIA. PERIOPROTETYKA I PERIOIMPLANTOLOGIA

Prowadzący:
dr. med. dent. Arkadius J. Kuczek
Miejsce:
Wrocław
Data:
10 grudnia 2018
Cena:
3250 zł    

Różne techniki pokrywania recesji. Sterowana regeneracja tkanek miękkich. Aspekty periodontologiczne przy planowanych odbudowach protetycznych i leczeniu ortodontycznym. Odbudowa wyrostka zębodołowego i kształtowanie tkanek pod przęsła mostów (korekty grzebienia wyrostka zębodołowego za pomocą wolnych i uszypułowanych przeszczepów łącznotkankowych). Aspekty periodontologiczne przy implantach śródkostnych. Powikłania i niepowodzenia. Evidence based dentistry (EBD) – stomatologia oparta na faktach naukowych.

Termin: 10-11.12.2018 r. (poniedziałek/wtorek) 

Wykładowca: dr. med. dent. Arkadius J. Kuczek  

Dr. med. dent. Arkadiusz J. Kuczek, specjalista periodontolog w 1998 ukończył studia oraz uzyskał prawo wykonywania zawodu w Niemczech na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster. W latach 1998-2002 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Münster u Prof. dr. h. c. D. Lange oraz Prof. dr. Th. Flemmiga. W 2000 obronił pracę doktorską. W 2001 uzyskał tytuł periodontologa oraz specjalisty Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego (DGP). Między 2002-2013 współpracował z dr. Gerdem Körnerem w perio-implantologicznej praktyce dentystycznej w Bielefeld, gdzie zajmował się głównie tematem kompleksowej rehabilitacji jamy ustnej w trudnych przypadkach klinicznych z punktu widzenia estetycznego oraz minimalnie inwazyjną periodontologią. Prowadzi od lat liczne międzynarodowe wykłady z zakresu periodontologii, perio-protetyki, implantologii oraz stomatologii estetycznej uhonorowane między innymi wyróżnieniem Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego w 2004. Do 2012 r wykładowca Międzynarodowego Uniwersytetu w Dreźnie w ramach studiów Master Studies z zakresu periodontologii.     

Część teoretyczna. (Sobota 10.00 -18.00)       

Wskazania do plastyczno-estetycznej chirurgii przyzębia. Kroki przygotowawcze- czego dokładnie potrzebuję? Koncepcja mikrochirurgiczna. Leczenie recesji przyzębia, różne techniki do pokrywania pojedynczych i mnogich recesji: – wolny przeszczep błony śluzowej, pobieranie przeszczepów łącznotkankowych, – płaty przemieszczane dokoronowo, płaty przemieszczane bocznie, technika koperty nadokostnowej, technika tunelowa. Leczenie ubytków grzebienia wyrostka zębodołowego za pomocą wolnych i uszypułowanych przeszczepów łącznotkankowych i różnych technik (inlay-, onlay-, interpositional-graft). Perioprotetyka: kształtowanie profilu wyłonienia mostów i implantów, aspekty periodontologiczne przy implantach, sterowanie tkanek miękkich. Ograniczenia i powikłania. Nauka ukierunkowana na rozwiązywanie problemów (planowanie przypadków – case-planning). Evidence based dentistry (EBD) – stomatologia oparta na faktach naukowych.

Część praktyczna. (Niedziela 9.00 -14.00)

Warsztat praktyczny dotyczący zagadnień z zakresu plastyczno-estetycznej chirurgii przyzębia, perioprotetyki i perioimplantologi. Uczestnicy będą  ćwiczyć praktycznie na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych na podstawie wcześniej omawianych technik chirurgicznych.

Organizator: 
ESDENT Małgorzata Baziuk,
ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław 
tel. 71 353 83 51, 695 544 449
www.szkoleniadent.pl, szkolenia@ede.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359
Obowiązuje opłata rezerwacyjna