Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

PERIO II: CHIRURGIA PERIODONTOLOGICZNA. Wykład i zajęcia praktyczne.

Prowadzący:
dr med. dent. Arkadiusz J. Kuczek
Miejsce:
Wrocław, ul. Pomarańczowa 8, sala wykładowa
Data:
18 marca 2021
Cena:
3350 zł
Rejestracja:
https://szkolenia.esdent.pl/course/order/838

Przyswojenie popartych naukowo i ważnych w aspekcie praktycznym sposobów chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Wprowadzenie do plastyczno-kosmetycznej chirurgii przyzębia.

KURS PERIO II: CHIRURGIA PERIODONTOLOGICZNA

Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne (koncepcja mikrochirurgiczna, narzędzia, techniki szycia, techniki płatowe). Resekcyjne i regeneracyjne techniki operacyjne. Wprowadzenie do plastyczno-estetycznej chirurgii periodontologicznej (pobieranie tkanki łącznej oraz estetyczne wydłużanie koron zębów). Wskazania i przeciwwskazania, ograniczenia i powikłania. Intensywne ćwiczenia praktyczne na preparatach = tkankach zwierzęcych. Nauka ukierunkowana na rozwiązywanie problemów (planowanie przypadków – case-planning).

Cel kursu: Przyswojenie popartych naukowo i ważnych w aspekcie praktycznym sposobów chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Wprowadzenie do plastyczno-kosmetycznej chirurgii przyzębia.

Część teoretyczna. (Sobota 10.00 -18.00):     

Rozpoznanie wskazań do chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Aspekty periodontologiczne przy odbudowach protetycznych i leczeniu ortodontycznym. Kroki przygotowawcze: co dokładnie potrzebuję?  Narzędzia zabiegowe, nici. Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne: – prowadzenie cięcia, techniki szycia, sposoby gojenia się ran, – planowanie płatów: płat śluzówkowo-okostnowy, płat  śluzówkowy. Chirurgia twarda przyzębia: – zasady podstawowe, osteoplastyka, ostektomia, – techniki chirurgii twardej przyzębia, – planowanie płatów: dowierzchołkowo przesunięty płat śluzówkowo-okostnowy, płat podniebienny, – płat dystalny za ostatnimi zębami trzonowymi, płat mostowy; (ze względów dydaktycznych w tym miejscu będą się odbywać ćwiczenia służące pobieraniu przeszczepów łącznotkankowych), – tunelowanie, resekcje korzeni, hemisekcje, – chirurgiczne przedłużanie koron zębów z wykorzystaniem różnych technik płatowych.

Regeneracyjna chirurgia przyzębia: – aspekty biologiczne gojenia się ran i regeneracji przyzębia, – możliwości i granice regeneracji przyzębia w przypadku zaników pionowych i odsłonięcia furkacji, – stosowanie błon, białek macierzy szkliwa, materiałów kostnych lub kościozastępczych

– różne mikrochirurgiczne techniki tworzenia płatów w celu zachowania brodawek i zamknięcia ran do rychłozrostu

Ograniczenia i powikłania w leczeniu chirurgicznym. Opieka pooperacyjna.

Część praktyczna. (Niedziela 9.00 -14.00)

Warsztat praktyczny. Uczestnicy będą  wykonać ćwiczenia praktyczne na  preparatach zwierzęcych,  na podstawie wcześniej omawianych technik chirurgicznych.

Wykładowca: dr med. dent  Arkadiusz J. Kuczek