Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim

Prowadzący:
mgr Marcin Kupisiński
Miejsce:
ul. Dzika 15/13, Warszawa
Data:
8 grudnia 2017
Cena:
320 zł
Punkty edukacyjne:
5

Prowadzący: mgr Marcin Kupisiński
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawo podatkowego, karnego skarbowego, gospodarczego oraz ochrony danych osobowych. Karierę zawodową rozpoczynał w organach skarbowych. W następnych latach pracował w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych w zespole doświadczonych radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej i karnoskarbowej. Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze prawa ochrony danych osobowych, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych, rejestracji zbiorów danych oraz reprezentowania przedsiębiorców podczas kontroli prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rejestracja uczestników 9:15 – 09:30

09:30 – 11:00
Źródła prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce

 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Przepisy branżowe,
 • Interpretacje GIODO i ich znaczenie.

 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe – czym są i kiedy są „osobowe” omówienie poszczególnych kategorii danych pod kątem możliwości identyfikacji osób, których dotyczą, przykłady praktyczne,
 • „Zwykłe” dane osobowe a dane „wrażliwe”,
 • Przetwarzanie danych osobowych – na czym polega i kiedy się zaczyna?,
 • Administrator Danych Osobowych w gabinecie lekarskim,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji w gabinecie lekarskim,
 • Administrator Systemu Informatycznego w gabinecie lekarskim,
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Przerwa kawowa 11:00 – 11:15

11:15 – 12:45 
Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w gabinecie lekarskim

 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych – czyli kiedy lekarz może przetwarzać dane osobowe?
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – czyli kiedy pracownik gabinetu lekarskiego może przetwarzać dane osobowe?
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych – czyli kiedy kontrahent gabinetu lekarskiego może przetwarzać dane osobowe?
 • Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • Przykłady praktyczne sytuacji, w których wymagane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Przerwa kawowa 12:45 – 13:00

13:00 – 14:30
Obowiązki gabinetu lekarskiego jako Administratora Bezpieczeństwa Danych

 • Rejestracja zbiorów danych osobowych ,
 • Czy gabinet lekarski musi rejestrować zbiory danych? W jakich przypadkach gabinet lekarski jest zwolniony z obowiązku rejestracji? 
 • Obowiązkowa dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych – polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, 
 • Modelowe zabezpieczenia danych osobowych  – czyli jak ustawić monitor i ile znaków powinno mieć hasło, 
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji – zadania i zasadność powoływania w gabinecie lekarskim. 

 Incydenty z zakresu ochrony danych osobowych

 • Wyciek danych – przyczyny i przykłady,
 • Jak przebiega kontrola GIODO?
 • Konsekwencje niezastosowania się do zaleceń GIODO – odpowiedzialność administracyjna,
 • Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie danych osobowych.

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

Informacje dodatkowe : Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, po zakończeniu szkolenia uczestnikom zostaną udostępnione materiały szkoleniowe (w formie papierowej).

Zgłoszenia:
IDF Sp. z o.o.
(22) 868 36 93 lub 506 097 598
e-mail: [email protected]  

Wpłata w momencie zgłoszenia:
PKO BP IX Warszawa 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Kurs ochrona danych – 08.XII.2017”