Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Nowoczesne techniki zarządzania tkankami miękkimi i twardymi z jednoczesnymi zabiegami implantacji w strefie estetycznej i bocznej

Prowadzący:
dr hab. n. med. Piotr Majewski
Miejsce:
Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa, ul. Brzeska 12
Data:
10 września 2021
Cena:
6500zł
Punkty edukacyjne:
9
Rejestracja:
https://biomet3i.conrego.com/

Czym są kadawery?

Ludzkie preparaty nieutrwalone (tzw. kadawery) są najbardziej zaawansowaną formą edukacji medycznej. Poza brakiem ukrwienia preparat jest niemal identyczny z żywą tkanką pacjenta. Każdy lekarz ma możliwość nie tylko rewizji swojej wiedzy anatomicznej, ale może wielokrotnie przećwiczyć wybraną technikę operacyjną unikając ogromnego stresu i poczucia odpowiedzialności, które towarzyszą zabiegom wykonywanym samodzielnie po raz pierwszy na żywym pacjencie.

Preparaty wykorzystywane na kursach praktycznych są przebadane, a ich najwyższa jakość jest gwarantowana przez Centrum Edukacji Medycznej.

Program

Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną, omawiającą wskazania i przeciwwskazania oraz aspekty kliniczne i biologiczne zastosowania przeszczepów autogennych, allogennych i ksenogennych w omawianych procedurach.

 

W czasie szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

– Zabiegi implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej oraz w bocznych odcinkach szczęki i żuchwy.

– Metody regeneracji tkanki kostnej z zastosowaniem preparatów ksenogennych  w implantacji natychmiastowej i odroczonej – wskazania i przeciwwskazania w zależności od sytuacji klinicznej.

– Metody odbudowy wyrostka zębodołowego w przypadku atrofii kości jako zabiegi przygotowujące bazę kostną do implantacji

– Przedstawienie wybranych technik augmentacyjych tkanek miękkich jako zabiegi przygotowujące do procedur regeneracyjnych oraz w procedurach okołoimplantologicznych:

 • Przeszczepy nabłonkowe
 • Przeszczepy podnabłonkowe tkanek miękkich
 • Przeszczep płata rolowanego z podniebienia
 • Przeszczep płata uszypułowanego

– Nowoczesna metoda zarządzania tkankami miękkimi przy ekstrakcji i natychmiastowej implantacji w strefie estetycznej, w oparciu o cyfrowy protokół protetyczny. (MultiProfil)

– Natychmiastowe obciążenie wszczepów konstrukcjami protetycznymi – wskazania i przeciwwskazania. (odniesienie do MultiProfil – korona tymczasowa na filarze)

 

DZIEŃ I

09:00 – 13:00 – część teoretyczna, omówienie technik zabiegowych.

14:00 – 17:00 – część praktyczna, wprowadzenie

 

DZIEŃ II

9.00 – 17.00 – część praktyczna, zajęcia na sali laboratoryjnej z zaplanowanych zabiegów na preparatach głów ludzkich.

 

Korzyści

 • Szkolenie realizowane w ramach kształcenia w zawodach medycznych – uczestnikom zostanie przyznane 9 punktów edukacyjnych.
 • Warunki sali operacyjnej, pełne instrumentarium operacyjne, najlepszy sprzęt. Lekarz ćwiczy dokładnie w takich warunkach w jakich na co dzień pracuje. Nie zastąpi tego żadna sala konferencyjna.
 • Zajęcia w laboratorium prowadzone w parach – po 2 lekarzy na jeden preparat.

 

Wykładowcy

dr hab. n. med. Piotr Majewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992 r). Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych w USA, Szwecji, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. Ponad 20-letnie doświadczenie implantologiczne nabyte w wielu ośrodkach. Udział w wielu projektach badawczych, krajowych i zagranicznych. Od roku 2015 prowadzi zaawansowane kursy jako wykładowca i instruktor w międzynarodowym, implantologicznym ośrodku szkoleniowym Zimmer-Biomet Institute w Wintertuhr, Szwajcaria.

Warunki uczestnictwa

Koszt uczestnictwa obejmuje: 

 • udział w szkoleniu,
 • całodniowy serwis kawowy oraz lunch,
 • zaświadczenie potwierdzające udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską,
 • kompletny zestaw materiałów jednorazowych ochrony osobistej,
 • dostęp do sprzętu (urządzenia do piezochirurgii i fizjodyspensery) oraz podstawowych  narzędzi chirurgicznych, kaset implantologicznych oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia planowanych procedur chirurgicznych,
 • stały nadzór merytoryczny nad częścią praktyczną w labie


Niższa cena szkolenia przy wcześniejszej rejestracji! I Etap – do 15.06, rabat 10% | II Etap – do 15.07, rabat 5% | III Etap – do 09.09, cena regularna (6 500zł)

Więcej informacji

www.biomet3i.silesiadental.pl/edukacja, 504 416 030, biomet3i@silesiadental.pl