Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Nowe trendy w „projektowaniu” uśmiechu u pacjentów ortognatycznych i w „przyspieszonej” ortodoncji

Prowadzący:
Dr Mauricio González Balut
Miejsce:
Warszawa (Golden Floor Plaza)
Data:
22 maja 2020

 

Termin:               22-23 maja 2020 r.

 

Program kursu:

Podczas kursu zostaną omówione kluczowe tematy z zakresu ortodoncji i chirurgii szczękowej:

 

  • Przygotowanie ortodontyczne do korekcji chirurgicznej pacjentów z wadami klasy II

Bezwzględna diagnoza wad zgryzu klasy II jest bardzo ważna, chociaż wielu pacjentów można skorygować bez operacji, kryteria wyboru korekty chirurgicznej są bardzo ważne, aby uniknąć niepożądanych rezultatów. Bardzo ważne jest także wykonanie prognozy leczenia chirurgicznego (STO), aby osiągnąć najlepszą estetykę i funkcjonalne wyniki oraz stabilność długoterminową.
Szkieletowi pacjenci klasy II stanowią bardzo ważne wyzwanie dla ortodonty dotyczące tego, jak zaoferować im najlepszy plan leczenia. Zastosowanie komputerowego programu cefalometrycznego, który pomaga w przewidywaniu zachowania twarzoczaszki i wzrostu pacjentów klasy II pomoże nam w diagnozie i planowaniu leczenia.

 

  • Przygotowanie ortodontyczne do korekcji chirurgicznej pacjentów z wadami klasy III

Wada zgryzu szkieletowego klasy III jest jedną z najtrudniejszych do skorygowania, nie tylko ze względu na poważną rozbieżność, ale także dlatego, że bardzo ważne jest przygotowanie ortodontyczne, a także prognoza chirurgiczna przed operacją ortognatyczną. Wszystko to w celu ułatwienia procedury/zabiegu chirurgicznej/ego chirurgowi szczękowo-twarzowemu i uzyskania najlepszych rezultatów funkcjonalnych i estetycznych bez komplikacji i nawrotów po operacji.

Zastosowanie komputerowego programu cefalometrycznego, który pomaga przewidywać zachowanie czaszkowo-twarzowe i wzrost pacjentów klasy III, pomoże nam w diagnozie i planowaniu leczenia. Jest to doskonałe narzędzie do VTO (cel leczenia wirtualnego) i STO (cel leczenia chirurgicznego) pod koniec wzrostu pacjenta i pomoże nam zdecydować, czy powinniśmy przygotować je do ekstrakcji, czy bez ekstrakcji.

 

  • Korekta ortopedyczna w przypadku wad zgryzu klasy III u rosnących pacjentów

Potrzeba wczesnej identyfikacji i leczenia wady kostnej klasy III stała się bardziej powszechnie akceptowana. Większość pacjentów z III klasą wykazuje cofniętą szczękę i idealnie nadaje się do leczenia rozszerzania i wydłużania szczęki. Oprócz rozwoju szczęki terapia maską twarzową powoduje wzrost dolnej wysokości twarzy i bardziej wypukły profil. Wczesna interwencja wiąże się z większą akceptowalnością pacjenta i być może lepszą odpowiedzią ortopedyczną, a leczenie uzębienia mieszanego lub stałego może przynieść korzystne wyniki.

 

  • Korekcja tylno-krzyżowa jednoczęściowa i obustronna z kortykotomią. Przyspieszona ortodoncja z kortykotomią

Szybka ekspansja podniebienna wspomagana chirurgicznie jest od wielu lat akceptowaną procedurą leczenia ortodontycznego. Kortykotomie zostały zastosowane w różnych metodach leczenia, takich jak cofanie/retrakcja zębów przednich w obuszczękowej  zębowo-wyrostkowej protruzji z zastosowaniem zakotwiczenia szkieletowego oraz w zamykaniu zgryzu otwartego przedniego. Selektywne dekortacje wargowe i językowe lub osteotomie kości wyrostka zębodołowego służą do pomocy w ortodoncji w celu uniknięcia uszkodzenia przyzębia i resorpcji korzenia. W obszarze pożądanego ruchu zęba wykonywane są delikatne/łagodne kortykotomie biegnące od szczytu kości wyrostka zębodołowego aż poza wierzchołki zębów, a pozioma kortykotomia łączy te pionowe.

 

  • Różne systemy lingwalne

Ponieważ wyniki różnych systemów lingwalnych są ważne, aby wiedzieć, który z nich pomoże nam bardziej nie tylko ortodontom, ale także w celu zapewnienia najlepszego leczenia naszym pacjentom, dokonamy przeglądu różnych technologii i systemów lingwalnych, aby osiągnąć najlepsze wyniki i sprawdzić, który lepiej dostosuje się do naszej praktyki.

 

  • Nieoperacyjna ekspansja w ortodoncji

Zabiegi rozszerzania szczęki są stosowane od ponad wieku w celu skorygowania niedoboru poprzecznego szczęki. Korekta rozbieżności poprzecznej zwykle wymaga rozszerzenia podniebienia przez połączenie ortopedycznych i ortodontycznych ruchów zębów. Obecnie stosuje się trzy metody leczenia ekspansji: szybkie rozszerzenie szczęki (RME), wolne rozszerzenie szczęki i wspomagane chirurgicznie rozszerzenie szczęki (SME). Dokonamy przeglądu tych metod i położymy nacisk na metodę niechirurgiczną, a także dokonamy przeglądu różnych aparatów ekspansyjnych w oparciu o ich cechy charakterystyczne, osobiste doświadczenie, wiek pacjenta i rodzaj wad zgryzu.

 

 

 

Szczegółowe informacje o wszystkich naszych kursach znajdą Państwo na stronie firmy Polkard:

www.kursy.polkard.pl 

Polkard Sp. z o.o.
ul. Jaroszyka 3
10-687 Olsztyn
tel.: 89 541 83 83
fax: 89 541 83 83 wew. 112
e-mail: polkard@polkard.pl