Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Niechirurgiczna Ekspansja Szczęki z Użyciem Szczękowego Ekspandera Kości MSE

Prowadzący:
Prof. Won Moon
Miejsce:
Warszawa, Hotel Marriot
Data:
26 października 2019
Cena:
2500 PLN
Rejestracja:
http://aligner.pl/

MSE ewaluowały od 2004 r., a ich popularność stale rośnie na całym świecie. Wraz z pojawieniem się szeregu publikacji związanych z MSE autorstwa wielu osób (dwadzieścia z nich zostało napisanych przez prof. Won Moon), istnieją wyraźne dowody na poparcie tego wpływu.

Efekty stomatologiczne i kostne ekspansji szczęki za pomocą konwencjonalnego szybkiego ekspandera podniebiennego (RPE), wspomaganego chirurgicznie szybkiego ekspandera podniebiennego (SARPE), oraz ekspandera szkieletowego szczęki wspomaganego mikro-implantem (MSE). Porównane zostaną ekspansja stomatologiczna, zginanie kości i prawdziwa ekspansja kości. Zbadane zostaną niekorzystne następstwa kliniczne RPE i SARPE w przypadkach wyższych klas Angle’a i przedstawione zostanie nowe podejście, opracowane na podstawie danych badawczych, eliminujące te problemy dzięki zastosowaniu MSE. Szczegółowo zbadane zostaną przypadki kliniczne obejmujące niechirurgiczną ekspansję twarzoczaszki zarówno u pacjentów w wieku młodzieńczym, jak i u dorosłych. Dzięki tym przykładom klinicznym przedstawione zostaną odpowiednie protokoły wytwarzania i ekspansji MSE.

Po drugie, zostaną przedstawione także inne zalety wykorzystania MSE. Wielu pacjentów wymagających ekspansji szczęki cechują wąskie nosowe drogi oddechowe, a w przypadku zastosowania MSE często dochodzi także do pozytywnych zmian w obrębie tych dróg. Szczegółowej ocenie poddamy przypadki kliniczne i wyniki badań ilustrujące znaczące powiększenie nosowych dróg oddechowych oraz poprawę funkcjonowania po MSE zarówno u młodzieży, jak i u dorosłych pacjentów.

W tej koncepcji rozszerzania ortopedycznego, MSE może również pomóc, w połączeniu z maską na twarz (FM), w korekcji ortopedycznej w przypadkach III Klasy Angle’a. Przedstawione zostaną przypadki kliniczne łączące MSE i FM zarówno u pacjentów rosnących, jak i u dorosłych, oraz ich skutki ortopedyczne.

Na koniec omówimy także nieznane wpływy na kości. Na przykładzie przypadków klinicznych omówimy zmiany wymiarów twarzy oraz otaczających ją struktur. Najnowsze odkrycia zespołu badawczego UCLA zostaną przedstawione w celu pogłębienia wiedzy na temat działania MSE.

Kurs obejmie wszechstronny przegląd obecnych zastosowań MSE, ale zainspiruje także tych, którzy poszukują bardziej zaawansowanych zastosowań dla MSE.

 

Cele:

 • Zrozumienie różnic w ekspansji przez RPE, SARPE, MARPE i MSE
 • Różnice między różnymi typami szybkich ekspanderów podniebiennych wspomaganych przez mikroimplanty (MARPE) i MSE (jako typ szczególny MARPE).
 • Jak uzyskać równoległą ekspansję szczęki w płaszczyznach zgryzu i czołowych za pomocą MSE
 • Nieoperacyjna ekspansja ortopedyczna z zastosowanie MSE u osób dorosłych
 • Ekspansja ortopedyczna z użyciem MSE w przypadkach wysokich klas Angle’a
 • Przedłużanie ortopedyczne w przypadkach III klasy z zastosowaniem MSE i FM
 • Radzenie sobie z przypadkami klasy III Angle’a z zastosowaniem MSE i FM
 • MSE w korekcie obturacji nosowych dróg oddechowych
 • Właściwe formowanie MSE
 • Protokoły ekspansji w zależności od dojrzałości kostnej i biotypu
 • Inne wpływy na szkielet związane z MSE
 • Przeciwwskazania
 • Radzenie sobie z trudnymi przypadkami
 • Nowa i udoskonalona MSE
 • Przyszłe kierunki zastosowania MSE
 • Rozwiązywanie problemów
 

Agenda:

 9:00-11:00 Sesja 1

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:45 Sesja 2

12:24-13:00 Pytania i odpowiedzi

13: 00-14: 00 Lunch

14:00-15:30 Sesja 3

15:30-15:45 Przerwa kawowa

15:45-17:15 Sesja 4

17:15-17:30 Pytania i odpowiedzi

17:30-18:00 Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów

 

Koszty:

Lekarze 2500 PLN

Technicy dentystyczni 2000 PLN

Dane do przelewu:
A&T Dental Solutions s.c. Ayham Mohsin, Agnieszka Banaś-Mohsin
ul. Rejtana 9 ,  35-326 Rzeszów ,
nr.rach: 33 1750 1224 0000 0000 1244 0178

Kontakt:

A&T Dental Solutions
Katarzyna Kurdziel
666-091-708
szkolenia@aligner.pl
www.aligner.pl