Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Multidyscyplinarna koncepcja skutecznego leczenia zatrzymanych zębów ze szczególnym uwzględnieniem estetyki twarzy i uzębienia

Prowadzący:
Prof. Nezar Watted
Miejsce:
Warszawa (Golden Floor Plaza)
Data:
22 lutego 2019
Cena:
od 2750 zł

Termin: 22 – 23 luty 2019 r.

Program:

Wspólnym dążeniem poszczególnych specjalności stomatologicznych jest rekonstrukcja zaburzonej morfologii, harmonizacja niefizjologicznych sekwencji czynnościowych oraz optymalizacja estetyki.
Nie jest łatwo doprowadzić do udziału poszczególnych specjalności w osiągnięciu takich celów, tym trudniej, że wykonujący je lekarze, zwykle nie pracują pod jednym dachem (z wyjątkiem przypadków, gdzie prywatne praktyki, czy poradnie opierają się na współpracy ortodontów, periodontologów i chirurgów). Decyzja o tym, czy dany przypadek najlepiej leczyć interdyscyplinarnie, czy nie, powinna zostać podjęta już na etapie planowania.
Wśród słuchaczy mogą się znaleźć ortodonci, chirurdzy, periodontolodzy i stomatolodzy ogólni. Ponadto niektóre części tego wykładu polecam chirurgom jamy ustnej i periodontologom, szczególnie zajmującym się normą i patologią rozwoju uzębienia, chirurgicznym odsłanianiem zatrzymanych zębów, urazami oraz pourazowym zatrzymaniem zawiązków zębów siecznych, zębami w infraokluzji itp.
W ramach wykładu zostanie omówiona skoordynowana ocena zarejestrowanej dokumentacji, planowanie i leczenie swoiste dla danych przypadków. Dojdzie do przedstawienia praktycznych zastosowań powyższych koncepcji i omówione będą związane z tym trudności.

I dzień

II dzień

09:00-09:15

Rejestracja uczestników

 

 

09:15-10:30

Dokumentacja pierwszej wizyty interdyscyplinarnej

Fizjologiczne wyrzynanie zębów

Definicja przemieszczenia i zatrzymania

Etiologia przemieszczenia i zatrzymania

Rozpoznanie

09:00-10:30

Strategia i koncepcja leczenia

·         Zatrzymanie kła w dolnym łuku: wskazania, przeciwwskazania względne i bezwzględne

·         Zatrzymanie przedtrzonowca

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-12:30

Rozpoznanie kliniczne, rozpoznanie radiologiczne (konwencjonalne zdjęcia, CT, cyfrowa tomografia wolumetryczna)

Leczenie:

·         L. zachowawcze,

·         L. chirurgiczno-ortodontyczne

·         Typy odsłonięcia chirurgicznego (zamknięte wyrzynanie, fenestracja, dowierzchołkowe przemieszczenie płata)

Strategia i koncepcja leczenia

·         Kieł zatrzymany po stronie przedsionkowej

10:45-12:30

Strategia i koncepcja leczenia

·         Zatrzymanie przedtrzonowca i trzonowca

·         Leczenie pacjenta, współpraca między specjalistami (perio., orto., chir. oraz protet.) w przypadku dorosłych z zatrzymanymi zębami

12:30-13:30

Lunch

12:30-13:30

Lunch

13:30-15:00

Strategia i koncepcja leczenia

·         Kieł zatrzymany po stronie podniebiennej

·         Sprężyna typu „balista”

·         Podstawy estetyki i estetycznego uśmiechu

13:30-15:00

Strategia i koncepcja leczenia

·         Zatrzymanie przednich zębów

·         Podstawowe zasady estetyki uzębienia i twarzy

·         Chirurgiczne prostowanie zatrzymania drugiego trzonowca żuchwy

15:00-15:30

Przerwa kawowa

15:00-15:30

Przerwa kawowa

15:30-17:00

Strategia i koncepcja leczenia

·         Kieł zatrzymany po stronie podniebiennej

·         RPE a kieł zatrzymany w podniebieniu

15:30-17:00

Strategia i koncepcja leczenia

·         Transpozycja

·         Dyskusja

Część audiowizualna

 

 Ceny:

2750 zł – przy wpłacie do 1 grudnia 2018r.

2950 zł – przy wpłacie po 1 grudnia 2018r.


Cena obejmuje:
udział w szkoleniu, lunch oraz serwis kawowy

Uwaga! Cena kursu nie uwzględnia kosztów zakwaterowania.
Przedpłaty w wysokości 100% odpłatności za kurs należy kierować na numer konta firmy POLKARD: 32 1160 2202 0000 0000 6193 7347

Zapewniamy:
punkty edukacyjne: 12
tłumaczenie konsekutywne z języka angielskiego na język polski                                           
atrakcyjne ceny na zakup materiałów ortodontycznych podczas kursu

Rozpoczęcie i zakończenie kursu:
rozpoczęcie zajęć o godzinie 9.00, zakończenie drugiego dnia kursu o godzinie 17.00.

Szczegóły kursu KLIKNIJ TUTAJ

Szczegółowe informacje o wszystkich naszych kursach znajdą Państwo na stronie firmy Polkard:

www.kursy.polkard.pl 

Polkard Sp. z o.o.
ul. Jaroszyka 3
10-687 Olsztyn
tel.: 89 541 83 83
fax: 89 541 83 83 wew. 112
e-mail: polkard@polkard.pl