Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Możliwości współczesnej endodoncji oczami praktyka – nie zostawaj w tyle

Prowadzący:
lek. dent. Sławomir Gabryś
Miejsce:
Gdańsk, siedziba firmy Madent, Boh. Getta Warszawskiego 13/1
Data:
18 listopada 2017
Cena:
290 zł
Punkty edukacyjne:
3

Zgłoszenia: 

MADENT sp. z o.o.

Gdańsk, Boh. Getta Warszawskiego 13/1, tel.: (58) 346 02 55, 344 61 27, 605 842 044
Gdynia, Abrahama 45, tel.: (58) 620 04 39, 620 28 12, 607 788 866
Elbląg, Zielona 1, tel.: (55) 236 64 44, 605 842 266

Wpłat prosimy dokonywać w oddziałach firmy Madent lub na konto:
BZWBK 23 1090 1098 0000 0000 0903 4905
po uprzednim, telefonicznym zgłoszeniu chęci uczestnictwa.
wpłata za kurs najpóźniej na dwa tygodnie przed datą szkolenia
brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy kursu
brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

Część Teoretyczna 3h

Na przykładzie ponad pięćdziesięciu przypadków klinicznych zostanie omówione sześć zagadnień, które zostały wprowadzone do stomatologii na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.

1.Pierwszy to mikroskop stomatologiczny. Zostaną szczegółowo omówione korzyści płynące z używania powiększenia w stomatologii, zwizualizowane blisko stu zdjęciami z toru wizyjnego.
2.Drugi to stop NiTi i narzędzia maszynowe z niego wykonane. Przedstawione zostaną możliwości opracowania zagiętych kanałów oraz omówiona zostanie najlepsza (zdaniem autora) technika ich opracowania.
3.Trzecie zagadnienie to tomografia komputerowa z wiązką promieniowania w kształcie stożka (CBCT).Przedstawione zostanie zastosowanie tej techniki obrazowania w endodoncji ze szczególnym naciskiem na pokazanie różnicy w obrazie zmian zapalnych widocznych w CBCT a trudnych do zauważenia na RTG zębowych.
4.Czwarte to techniki wypełniania kanału pionową kondensacją gutaperki na ciepło. Zaprezentowane zostanie instrumentarium potrzebne do wypełniania kanałów oraz film pokazujący, w przezroczystym bloczku , krok po kroku wypełnienie kanału techniką kondensacji ciągłej fali.

Piąty to preparat MTA. Pokazana zostanie metoda szczelnego zaopatrywania perforacji oraz skutecznego uszczelniania szerokich wierzchołków korzeni.
Ostatnim zagadnieniem będzie wykorzystanie ultradźwięków w endodoncji . Na kilku filmach zaprezentowane zastaną możliwości wykorzystania UD do aktywacji płynów czy usuwania złamanych instrumentów kanałowych.

W skrócie:

– zobaczyć niedostrzegalne: mikroskop i CBCT w endodoncji,
– zakręcone kanały – możliwości stopu NITI,
– kanał czy system kanałowy – gutaperka na ciepło i MTA,
– burza w kanałach – ultradźwięki w endodoncji.