Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

MASTER IMPLANTOLOGII

Prowadzący:
Dr. Javier González Lagunas i inni
Miejsce:
RZESZÓW
Data:
25 marca 2021
Cena:
8.400 euro

 

Prowadzący:

Dyrektor kursu (Hiszpania)
Dr. Javier González Lagunas

Kierownik kursu (Polska)
Dr. Radosław Maksymowicz

Kierownik naukowy
Mariusz Duda

DR. PABLO ECHARRI
DR. JAVIER ECHARRI
DR. MIGUEL ANGEL PEREZ CAMPOY
DR. ANTONIO SANTOS

 

Miejsce:
RZESZÓW

Data:
03.2021-31.12.2022

Cena:
Pierwszy rok: 8.400 euro.
Drugi rok: 9.600 euro..

 

Master implantologii w Athenea Dental Institute to program, adresowany do lekarzy dentystów pragnących przejść odpowiednie przeszkolenie zawodowe, dzięki któremu będą potrafili radzić sobie z przypadkami bezzębia i przeprowadzać zabiegi implantologiczne.

PUNKTY: 60 ECTS.
RODZAJ STUDIÓW:  1 moduł po 3 dni w miesiącu.
JĘZYKI:  angielski, polski (Polska)

 

CELE STUDIÓW

Wyszkolenie studentów w zakresie:

 • Wiedzy stomatologicznej związanej z dziedziną implantologii.
 • Radzenia sobie w sytuacjach wymagających leczenia bezzębia – z pewnością siebie i na wysokim poziomie.
 • Pracy w zespole interdyscyplinarnym przeprowadzającym zabiegi implantologiczne.
 • Organizacji usług implantologicznych w klinice dentystycznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Zajęcia teoretyczne.
 • Część laboratoryjna i praktyczna przedkliniczna.
 • Praktyka kliniczna z pacjentami.
 • Uczestnictwo w kongresach.
 • Prace samodzielne.
 • Prace i zajęcia online.

Wszyscy nasi studenci będą uczestniczyć w wykładach i kursach prowadzonych przez znanych profesjonalistów w dziedzinie implantologii. Powinni również uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych kongresach oraz zaprezentować plakat lub wygłosić referat na którymś z nich.

 

 1. Program kursu: 

PRZEDMIOTY

ECTS

Anatomia i fizjologia

4

Diagnostyka

9

Planowanie leczenia.

2

Podstawowe zasady chirurgii jamy ustnej, implantacji i osteointegracji

6

Ocena zdrowotna pacjenta. Pacjent obciążony chorobami. Sedacja dożylna. Świadoma zgoda

2

Techniki chirurgiczne

4

Chirurgia jamy ustnej

6

Powikłania w implantologii i chirurgii jamy ustnej. Profilaktyka i leczenie

2

Choroby przyzębia. Diagnostyka i leczenie

4

Implantologia zaawansowana. Podniesienie dna zatoki szczękowej, implanty krótkie, rekonstrukcje skrzydłowe, implanty zygomatyczne

3

Regeneracja kości z zastosowaniem błony zaporowej, rozszczepienie wyrostka, przeszczep bloków kostnych

3

Proteza oparta na implantach.

6

Proteza oparta na implantach w szczęce i żuchwie bezzębnej.

3

Kompleksowe leczenie interdyscyplinarne.

3

Seminarium magisterskie.

 

 

Informacje i rejestracja (dane kontaktowe e-mail, telefon)  

666-091-708

kasia@atheneainstitute.com

atheneainstitute.com