Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

MAPA DROGOWA ENDODONCJI - WYPEŁNIANIE KANAŁÓW, REENDO, MTA

Prowadzący:
dr n. med. Michał Jegier
Miejsce:
Bydgoszcz, Siedziba firmy Babachan ul. Pomorska 35/2/p
Data:
2 grudnia 2017
Cena:
1150 zł

Zgłoszenia:

Jolanta Lizut-Babchanian,
tel: 52 345 76 66, 504 834 580,
e-mail: jolanta@babachan.pl

Wpłaty na konto Bank Pekao SA II o/Bydgoszcz
16  1240 3493 1111 0000 4305 9780
Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)
wpłata za kurs najpóźniej na dwa tygodnie przed datą szkoleniem
brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy
 brak możliwość opłaty za kurs w dniu kursu

 

Część teoretyczna (2,5h):

 • praca w powiększeniu ustawienie mikroskopu i podstawy pracy z mikroskopem zabiegowym,
 • instrumentarium niezbędne podczas wypełniania systemu kanałowego,
 • szczegóły anatomiczne, na które warto zwrócić uwagę podczas wypełniania kanałów,
 • wypełnianie systemu kanałowego metodą ciągłej fali (EQ-V),
 • zastosowanie metody jednego ćwieka,
 • wypełnianie kanałów z szerokim wierzchołkiem – apical plug oraz z perforacją – metoda kanapki czyli wszystko o MTA w kanałach,
 • zabezpieczenie systemu kanałowego przed przeciekiem koronowym,
 • powtórne leczenie kanałowe.

Cześć praktyczna (2,5h):
każdy z uczestników pracuje na stanowisku warsztatowym z mikroskopem

 1. Praca pod mikroskopem-ustawienie:
  – wypełnianie EQ-V,
  – Re-endo z użyciem narzędzi Endostar RE,
  – wypełnianie szerokiego kanału materiałem MTA.

Każdy z uczestników powinien przynieść ząb z otwartą częścią komorową z opracowanymi kanałami ze znaną szerokością wierzchołka.