Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

LICÓWKI PORCELANOWE - warsztaty praktyczne.

Prowadzący:
lek. stom. Jerzy Pytko, lek. dent. Maciej Kurzyński
Miejsce:
Łódź, Centrum Dydaktyczne UM, ul. Pomorska 251, sala wykładowa
Data:
25 maja 2021
Cena:
1980 zł
Rejestracja:
https://szkolenia.esdent.pl/course/order/776

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości odbudowy zębów minimalnie inwazyjną  metodą protetyczną przy zastosowaniu licówek.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego działania w zakresie :

wyboru wierteł 

wyboru technik szlifowania 

Rodzaju mas wyciskowych i technik ich stosowania

Doboru barwy

 Wykonania licówek tymczasowych z mas kompozytowych

Przymiarki i osadzania licówek na kleje kompozytowe

Ostatecznego opracowanie licówek


PROGRAM  Czas: 10.00 – 16.00

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości odbudowy zębów minimalnie inwazyjną   metodą protetyczną  przy zastosowaniu licówek, jak również nabycie umiejętności praktycznych przy ich wykonywaniu.

Wykład 

Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania licówek /analiza modeli diagnostycznych/ Technika szlifowania zębów pod licówki/ Rodzaje wierteł diamentowych stosowanych do preparacji zęba/ Rodzaje mas wyciskowych i technika ich stosowania/ Dobór barwy/ Omówienie wykonania licówek tymczasowych z mas kompozytowych / Przymiarka i osadzanie licówek na kleje kompozytowe / Ostateczne opracowanie licówek / Wskazania dla pacjenta przy korzystaniu z nowoodbudowanych zębów

Pokaz na fantomie opracowania zęba pod licówkę porcelanową 

Zajęcia praktyczne na fantomach
Zajęcia praktyczne na fantomach – szlifowanie zębów przednich i bocznych pod licówki porcelanowe przez uczestników spotkania oraz Wyciski przy zastosowaniu mas silikonowych.