Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Licówki pełnoceramiczne. Wykład i warsztat praktyczny.

Prowadzący:
lek. stom. Jerzy Pytko , lek. dent. Maciej Kurzyński          
Miejsce:
Łódź, Centrum Dydaktyczne UM w Łodzi, ul. Pomorska 251, sala fantomowa
Data:
30 września 2018
Cena:
1680 zł

Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania licówek (analiza modeli diagnostycznych). Technika szlifowania zębów pod licówki. Wiertła stosowane do preparacji pod licówki. Techniki wykonywania wycisku przy wykonywaniu licówek. Dobór barwy – klucz do sukcesu. Omówienie wykonania licówek tymczasowych z mas kompozytowych. Przymiarka i osadzanie na kleje kompozytowe. Ostateczne opracowanie licówek.

PROGRAM

Czas: 10.00 – 16.00
Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości odbudowy zębów minimalnie inwazyjną   metodą protetyczną  przy zastosowaniu licówek, jak również nabycie umiejętności praktycznych przy ich wykonywaniu.

Wykład

Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania licówek /analiza modeli diagnostycznych/ Technika szlifowania zębów pod licówki/ Rodzaje wierteł diamentowych stosowanych do preparacji zęba/ Rodzaje mas wyciskowych i technika ich stosowania/ Dobór barwy/ Omówienie wykonania licówek tymczasowych z mas kompozytowych / Przymiarka i osadzanie licówek na kleje kompozytowe / Ostateczne opracowanie licówek / Wskazania dla pacjenta przy korzystaniu z nowoodbudowanych zębów
Pokaz na fantomie opracowania zęba pod licówkę porcelanową

Zajęcia praktyczne na fantomach

Zajęcia praktyczne na fantomach – szlifowanie zębów przednich i bocznych pod licówki porcelanowe przez uczestników spotkania oraz Wyciski przy zastosowaniu mas silikonowych.     
UCZESTNICY POWINNI ZABRAĆ FARTUCH I OBUWIE DO PRACY NA SALI KLINICZNEJ !!!!!!!

Organizator:
ESDENT Małgorzata Baziuk,
ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław 
tel. 71 353 83 51, 695 544 449

www.szkoleniadent.pl, szkolenia@ede.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359
Obowiązuje opłata rezerwacyjna