Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z –   reendo, perforacje, złamane narzędzia, usuwanie wkładów (część III)

Prowadzący:
lek. stom. Urszula Leończak 
Miejsce:
Łódź 
Data:
31 maja 2019
Cena:
prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 3300 zł, pozostali 3400 zł 
Punkty edukacyjne:
16 punktów edukacyjnych 

Termin: 31 maja – 1 czerwca 2019 r. (piątek-sobota), godz. 10:00 – 19:00  

Część teoretyczna (7 godzin) 

 • wskazania i kryteria kwalifikacji zębów do powtórnego leczenia endodontycznego 
 • jak przeprowadzić diagnostykę i określić przyczynę niepowodzenia poprzedniego leczenia 
 • selektywne powtórne leczenie – zasady, możliwości, rokowanie 
 • pęknięcia korony i korzenia- diagnostyka i możliwości leczenia 
 • zgubiona anatomia i jak ją odnaleźć 
 • leczenie krok po kroku: 
 • instrumentarium 
 • rewizja dostępu do komory 
 • usuwanie materiałów wypełniających z kanałów: usuwanie past, gutaperki, materiałów na plastikowych przenośnikach  
 • udrożnienie nieleczonych części kanału, co zrobić w przypadku braku drożności 
 • rola irygacji przy powtórnym leczeniu endodontycznym 
 • obturacja 
 • postępowanie w przypadkach otwartych wierzchołków 
 • rokowanie i monitorowanie efektów leczenia 
 • najczęstsze przyczyny niepowodzenia leczenia endodontycznego 
 • różne techniki zdejmowania koron protetycznych 
 • powtórne leczenie przy obecności wkładu koronowo-korzeniowego – usuwać czy leczyć mikrochirurgicznie 
 • techniki usuwana wkładów lanych, wkładów z włókna szklanego, ankerów oraz ćwieków srebrnych 
 • rola ultradźwięków przy powtórnym leczeniu endodontycznym 
 • perforacje- ich wpływ na rokowanie i sposoby leczenia 
 • rola materiałów bioceramicznych i MTA w powtórnym leczeniu 
 • sposoby zapobiegania i radzenia sobie z wcześniej powstałymi stopniami 

Część praktyczna (7 godzin) 

Warsztat prowadzony w całości pod mikroskopem (jeden kursant – jeden mikroskop) na usuniętych zębach oraz bloczkach fantomowych. Podczas warsztatu każdy z uczestników będzie ćwiczył pod okiem wykładowcy następujące procedury: 

Zajęcia praktyczne na zębach usuniętych: 

 • przeprowadzenie powtórnego leczenia endodontycznego na zębach z różnych grup, wypełnionych różnymi rodzajami materiałów 

Zajęcia praktyczne na zębach usuniętych i bloczkach treningowych: 

 • usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych – ankerów, wkładów lanych oraz wkładów z włókna szklanego 
 • zamykanie perforacji 
 • powtórne leczenie przy obecności stopnia 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy: 

 1. Indywidualne, w pełny wyposażone, stanowisko pracy (mikroskop, mikrosilnik endodontyczny, mikrosilnik protetyczny,  kątnica, głowa fantomowa) 
 2. Małą, kameralną grupę (max. 10 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą 
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych 
 4. Obiad i przerwy kawowe 

przyciskdentalday