Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z – diagnostyka, powiększenie, izolacja, dostęp i opracowanie (część I)

Prowadzący:
lek. stom. Urszula Leończak
Miejsce:
Łódź
Data:
15 marca 2019
Cena:
prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1650 zł, pozostali 1750 zł
Punkty edukacyjne:
8

Część teoretyczna (4 godziny) 

 • jakie badania mają wartość 
 • jak je wykonać prawidłowo 
 • badania żywotności i wrażliwości miazgi 
 • interpretacja zdjęć RTG i CBCT – informacje, które możemy uzyskać przed rozpoczęciem leczenia 
 • najnowsza klasyfikacja rozpoznań według Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego 
 • przygotowanie zęba do leczenia: 
 • rodzaje izolacji oraz jak je poprawnie wykonać 
 • dobór odpowiedniej klamry i gumy 
 • czy odbudowa przed leczeniem jest niezbędna? 
 • dostęp do komory: 
 • rodzaje dostępów 
 • jak wykonać je prawidłowo 
 • powikłania wynikające z niewłaściwie wykonanego dostępu 
 • instrumentacja: 
 • rola i tworzenie ścieżki dostępu 
 • narzędzia rotacyjne czy ręczne 
 • co oznacza stożkowatość narzędzia 
 • techniki opracowywania kanałów: 
 • standardowa 
 • step-back 
 • crown-down 
 • hybrydowa 
 • określanie długości roboczej: 
 • gdzie powinno kończyć się opracowanie kanału 
 • metody pomiaru długości 
 • jak uniknąć błędów podczas pomiaru długości 
 • praca w powiększeniu: 
 • budowa mikroskopu 
 • ergonomia i zasady pracy pod mikroskopem 
 • transfer narzędzi i praca “na 4 ręce” 
 • rola mikroskopu w endodoncji 
 • najczęściej popełniane błędy podczas pracy z mikroskopem 

Część praktyczna (4 godziny) 

Warsztat prowadzony w całości pod mikroskopem. Każdym z uczestników ma zapewniony jeden mikroskop. Podczas warsztatu poruszane będą następujące zagadnienia: 

 • pierwsze kroki z mikroskopem – zasady pracy: 
 • ustawienie mikroskopu do pracy z pacjentem 
 • prawidłowa pozycja lekarza i asysty 
 • nauka pracy z lusterkiem 
 • otwieranie komory i opracowanie kanałów pod kontrolą mikroskopu 
 • nauka poprawnej izolacji pola zabiegowego na różne sposoby 
 • nauka wykonywania prawidłowego dostępu do komory w zębie siecznym, przedtrzonowym i trzonowym 
 • wykonanie ścieżki dostępu narzędziami ręcznymi 
 • opracowanie kanałów narzędziami ręcznymi i mechanicznymi pod kontrolą prowadzącego 

Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z - diagnostyka, powiększenie, izolacja, dostęp i opracowanie (część I) (2) Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z - diagnostyka, powiększenie, izolacja, dostęp i opracowanie (część I)

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy: 

 1. Indywidualne, w pełny wyposażone, stanowisko pracy (mikroskop, mikrosilnik endodontyczny, mikrosilnik protetyczny,  kątnica, głowa fantomowa) 
 2. Małą, kameralną grupę (max. 10 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą 
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych 
 4. Obiad i przerwy kawowe 

przyciskdentalday