Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

KURS PERIO II: CHIRURGIA PERIODONTOLOGICZNA

Prowadzący:
dr med. dent Arkadius  J. Kuczek
Miejsce:
Wrocław, ul. Pomarańczowa 8
Data:
16 czerwca 2018
Cena:
3250 PLN

Termin16-17.06.2018 r.  (SOBOTA/NIEDZIELA) 

Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne (koncepcja mikrochirurgiczna, narzędzia, techniki szycia, techniki płatowe). Resekcyjne i regeneracyjne techniki operacyjne. Wprowadzenie do plastyczno-estetycznej chirurgii periodontologicznej (pobieranie tkanki łącznej oraz estetyczne wydłużanie koron zębów). Wskazaniai przeciwwskazania, ograniczenia i powikłania. Intensywne ćwiczenia praktyczne na preparatach = tkankach zwierzęcych. Nauka ukierunkowana na rozwiązywanie problemów (planowanie przypadków – case-planning).

Cel kursu: Przyswojenie popartych naukowo i ważnych w aspekcie praktycznym sposobów chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Wprowadzenie do plastyczno-kosmetycznej chirurgii przyzębia.

Część teoretyczna. (Sobota 10.00 -18.00):    

Rozpoznanie wskazań do chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Aspekty periodontologiczne przy odbudowach protetycznych i leczeniu ortodontycznym. Kroki przygotowawcze: co dokładnie potrzebuję?  Narzędzia zabiegowe, nici. Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne: – prowadzenie cięcia, techniki szycia, sposoby gojenia się ran, – planowanie płatów: płat śluzówkowo-okostnowy, płat  śluzówkowy. Chirurgia twarda przyzębia: – zasady podstawowe, osteoplastyka, ostektomia, – techniki chirurgii twardej przyzębia, – planowanie płatów: dowierzchołkowo przesunięty płat śluzówkowo-okostnowy, płat podniebienny, – płat dystalny za ostatnimi zębami trzonowymi, płat mostowy; (ze względów dydaktycznych w tym miejscu będą się odbywać ćwiczenia służące pobieraniu przeszczepów łącznotkankowych), – tunelowanie, resekcje korzeni, hemisekcje, – chirurgiczne przedłużanie koron zębów z wykorzystaniem różnych technik płatowych.

Regeneracyjna chirurgia przyzębia:
-aspekty biologiczne gojenia się ran i regeneracji przyzębia,
– możliwości i granice regeneracji przyzębia w przypadku zaników pionowych i odsłonięcia furkacji,
– stosowanie błon, białek macierzy szkliwa, materiałów kostnych lub kościozastępczych
– różne mikrochirurgiczne techniki tworzenia płatów w celu zachowania brodawek i zamknięcia ran do rychłozrostu

Ograniczenia i powikłania w leczeniu chirurgicznym. Opieka pooperacyjna.

Część praktyczna. (Niedziela 9.00 -14.00)
Warsztat praktyczny. Uczestnicy będą  wykonać ćwiczenia praktyczne na  preparatach zwierzęcych,  na podstawie wcześniej omawianych technik chirurgicznych.

Organizator:
ESDENT Małgorzata Baziuk,
ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław 
tel. 71 353 83 51, 695 544 449
www.szkoleniadent.pl[email protected]
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359
Obowiązuje opłata rezerwacyjna