Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

KURS PERIO II: CHIRURGIA PERIODONTOLOGICZNA

Prowadzący:
dr. med. dent. Arkadius J. Kuczek
Miejsce:
Wrocław
Data:
10 czerwca 2019
Cena:
3250 PLN

Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne (koncepcja mikrochirurgiczna, narzędzia, techniki szycia, techniki płatowe). Resekcyjne i regeneracyjne techniki operacyjne. Wprowadzenie do plastyczno-estetycznej chirurgii periodontologicznej (pobieranie tkanki łącznej oraz estetyczne wydłużanie koron zębów). Wskazania i przeciwwskazania, ograniczenia i powikłania. Intensywne ćwiczenia praktyczne na preparatach = tkankach zwierzęcych. Nauka ukierunkowana na rozwiązywanie problemów (planowanie przypadków – case-planning).

10-11.06.2019 (poniedziałek/wtorek) WROCŁAW

Wykładowca: dr. med. dent. Arkadius J. Kuczek  

Dr. med. dent. Arkadiusz J. Kuczek, specjalista periodontolog w 1998 ukończył studia oraz uzyskał prawo wykonywania zawodu w Niemczech na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster. W latach 1998-2002 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Münster u Prof. dr. h. c. D. Lange oraz Prof. dr. Th. Flemmiga. W 2000 obronił pracę doktorską. W 2001 uzyskał tytuł periodontologa oraz specjalisty Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego (DGP). Między 2002-2013 współpracował z dr. Gerdem Körnerem w perio-implantologicznej praktyce dentystycznej w Bielefeld, gdzie zajmował się głównie tematem kompleksowej rehabilitacji jamy ustnej w trudnych przypadkach klinicznych z punktu widzenia estetycznego oraz minimalnie inwazyjną periodontologią. Prowadzi od lat liczne międzynarodowe wykłady z zakresu periodontologii, perio-protetyki, implantologii oraz stomatologii estetycznej uhonorowane między innymi wyróżnieniem Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego w 2004. Do 2012 r wykładowca Międzynarodowego Uniwersytetu w Dreźnie w ramach studiów Master Studies z zakresu periodontologii.                                                                     

 

 

Cel kursu: Przyswojenie popartych naukowo i ważnych w aspekcie praktycznym sposobów chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Wprowadzenie do plastyczno-kosmetycznej chirurgii przyzębia.

 

Część teoretyczna. (Sobota 10.00 -18.00):    

Rozpoznanie wskazań do chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Aspekty periodontologiczne przy odbudowach protetycznych i leczeniu ortodontycznym. Kroki przygotowawcze: co dokładnie potrzebuję?  Narzędzia zabiegowe, nici. Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne: – prowadzenie cięcia, techniki szycia, sposoby gojenia się ran, – planowanie płatów: płat śluzówkowo-okostnowy, płat  śluzówkowy. Chirurgia twarda przyzębia: – zasady podstawowe, osteoplastyka, ostektomia, – techniki chirurgii twardej przyzębia, – planowanie płatów: dowierzchołkowo przesunięty płat śluzówkowo-okostnowy, płat podniebienny, – płat dystalny za ostatnimi zębami trzonowymi, płat mostowy; (ze względów dydaktycznych w tym miejscu będą się odbywać ćwiczenia służące pobieraniu przeszczepów łącznotkankowych), – tunelowanie, resekcje korzeni, hemisekcje, – chirurgiczne przedłużanie koron zębów z wykorzystaniem różnych technik płatowych.

Regeneracyjna chirurgia przyzębia: – aspekty biologiczne gojenia się ran i regeneracji przyzębia, – możliwości i granice regeneracji przyzębia w przypadku zaników pionowych i odsłonięcia furkacji, – stosowanie błon, białek macierzy szkliwa, materiałów kostnych lub kościozastępczych

– różne mikrochirurgiczne techniki tworzenia płatów w celu zachowania brodawek i zamknięcia ran do rychłozrostu

Ograniczenia i powikłania w leczeniu chirurgicznym. Opieka pooperacyjna.

 

Część praktyczna. (Niedziela 9.00 -14.00)

Warsztat praktyczny. Uczestnicy będą  wykonać ćwiczenia praktyczne na  preparatach zwierzęcych,  na podstawie wcześniej omawianych technik chirurgicznych.

 

 

Organizator:      ESDENT Małgorzata Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław 

tel. 71 353 83 51, 695 544 449

www.szkoleniadent.pl, szkolenia@ede.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359

Obowiązuje opłata rezerwacyjna

Firma ESDENT Małgorzata Baziuk jest podmiotem uprawnionym do podyplomowego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.
Za każdy kurs medyczny przyznawane są punkty edukacyjne według obowiązujących przepisów