Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Kortykotomia - kurs praktyczny z zabiegiem wykonywanym na pacjencie. NOWOŚĆ!

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska, dr n. med. Emilia Wszkiewicz - Sewastianik
Miejsce:
Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok
Data:
23 listopada 2018
Cena:
2250zł – wczesna rejestracja i opłata do 15 września  lub 2600zł po 16 września 2018

Wyzwaniem współczesnego leczenia ortodontycznego jest osiągnięcie odpowiedniej estetyki i funkcji narządu żucia oraz przyspieszenie leczenia bez negatywnego wpływu na tkanki przyzębia. Skrócenie czasu leczenia jest nie tylko pożądane ze względu na dyskomfort pacjenta, ale przede wszystkim, ze względu na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań, takich jak: resorpcje korzeni, próchnica, dehiscencje i fenestracje kostne czy recesje dziąsła. Większość tego typu powikłań jest szczególnie często obserwowana u osób z cienkim fenotypem i ubytkami w przedsionkowej blaszce wyrostka, których leczenie wymagało doprzedsionkowego przesunięcia zębów poza kopertę wyrostka zębodołowego. W celu poprawy warunków do ortodontycznego przesuwania zębów wprowadzane są różnorodne dodatkowe techniki zabiegowe, w tym przygotowawcze zabiegi chirurgiczne takie jak  kortykotomia, których działanie oparte jest na regionalnym zjawisku akceleracji. Spowodowane nacięciem uszkodzenie kości rozpoczyna kaskadę reakcji, w wyniku których dochodzi do przejściowej osteopenii charakteryzującej się zmniejszeniem gęstości tkanki kostnej, a przez to zmniejszeniem jej oporu na ruch zęba. Regionalne zjawisko akceleracji daje przemijający impuls do przebudowy i może przyspieszyć proces gojenia tkanek twardej i miękkich od dwu do dziesięciu razy. Z dostępnych danych wynika, że zabiegi kortykotomii poprzedzające leczenie ortodontyczne przynoszą wiele zalet takich jak: szybsze przesuwanie zębów, krótszy czas leczenia, bezpieczna rozbudowa wyrostka zębodołowego, czy stabilność efektów leczenia. Dlatego też są szczególnie polecane u osób z cienkim fenotypem przed ortodontyczną ekspansją łuków zębowych.

W programie kursu planowane jest omówienie zagadnień dotyczących:

– wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegu kortykotomii
– technik chirurgicznych
– narzędzi niezbędnych do wykonania zabiegów
– opieki pozabiegowej
– ortodontycznego aspektu leczenia wspomaganego zabiegiem kortykotomii
– prawdopodobnych powikłań leczenia.

Część praktyczna obejmuje demonstracje z udziałem pacjentów.

Zaprezentowane zostaną:
– zabieg kortykotomii
– ortodontyczne zaopatrzenie pacjenta po zabiegu chirurgicznym. 

Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator.

Poziom: początkujący
Czas trwania: 1 dzień
Liczba uczestników: maks. 10 osób

Kontakt:
Pracownia Pozytywnych Zmian
szkolenia@pracowniapz.pl
www.pracowniapz.pl
tel. +48 793 199 770

Rejestracja:
www.orbidenti.com