Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Koncepcja ortodontyczna Prof. Sato

Prowadzący:
dr Monica Casadei
Miejsce:
Warszawa
Data:
22 marca 2018
Cena:
12000 PLN
Punkty edukacyjne:
54

Zapraszamy na II edycję kursu modułowego dr. Monici Casadei.

Doktor jest wykładowcą na VieSID®, gdzie wspólnie z prof. Sadao Sato współtworzy i prowadzi wielomodułowy kurs ortodontyczny.
Mamy zaszczyt organizować po raz drugi, podobny trzy modułowy kurs praktyczny w Polsce.

Daty poszczególnych modułów:

Moduł I 22 – 24 marca 2018
czwartek 10.00 – 18.00 piątek 9.00 – 17.00 sobota 9.00 – 17.00

Moduł II 16 – 18 kwietnia 2018
 poniedziałek 10.00 – 18.00 wtorek 9.00 – 17.00 środa 9.00 – 17.00

Moduł III 28 – 30 czerwca 2018
czwartek 10.00 – 18.00 piątek 9.00 – 17.00 sobota 9.00 – 17.00

Celem kursu praktycznego jest zaopatrzenie Państwa w użyteczne narzędzia umożliwiające prowadzenie przyczynowego leczenia wad zgryzu u pacjentów dorosłych oraz u dzieci.
Zostaną zaprezentowane odpowiednie narzędzia pomocne w diagnozowaniu i prowadzeniu leczenia. W leczeniu wykorzystany zostanie zarówno ruch zębów jak i wzajemna adaptacja szczęki i żuchwy. Adaptacja żuchwy wywołana przez tą strategię leczenia ortodontycznego pozwoli nam na uniknięcie leczenia chirurgicznego, omówiony zostanie też wpływ adaptacji na stawy skroniowo-żuchwowe według nauczania prof. Slavicka i prof. Sato. Omówiona zostanie również diagnostyka zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych, przeprowadzone zostaną ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem analizy cefalometrycznej Sato, analizy czynnościowej Slavicka oraz ćwiczenia w wykonywaniu użytecznych w codziennej pracy dogięć łuków ze szczególnym naciskiem na aktywację łuku wielopętlowego -Prof. Sadao Sato (MEAW).

Szczegółowa tematyka kursu:

Teorie dotyczące rozwoju wad zgryzu.

 • Ewolucja człowieka. Koncepcje wzrostu twarzy: przyczyny wad zgryzu.
 • Rozwój wad zgryzu w przypadkach z prognatyzmem i retrognatyzmem żuchwy: charakterystyka rozwoju.
 • Kontrola płaszczyzny okluzyjnej jako cel leczenia.
 • Analiza cefalometryczna.
 • Zmienność cech budowy kompleksu twarzoczaszki w przypadkach asymetrii szkieletowych (boczne przemieszczenie żuchwy – mandubular lateral displacement – MLD).
 • Koncepcja pionowości według prof. Sato, przyczyny różnych wad zgryzu.
 • Diagnostyka różnicowa zgryzów otwartych.

Ortodoncja praktyczna.

 • Biomechanika w ortodoncji: przemieszczanie zębów i siły w ortodoncji.
 • Charakterystyka różnych rodzajów łuków, takich jak: GEAW, MEAW, MOAW, SMOM, DAW i łuk MULLIGANA.
 • Aktywacja łuku MEAW, dogięcia tip-back, stopień, kontrola torku.
 • Fotografia w ortodoncji.
 • Prezentacja licznych przypadków klinicznych w programie Power Point.
 • Pozycjonowanie zamków, doginanie pętli i ich działanie.

Podstawowe koncepcje gnatologiczne.

 • Anatomia układu stomatognatycznego.
 • Wizyta ortodontyczno-gnatologiczna (wywiad stomatologiczny i ogólnomedyczny, badanie palpacyjne mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych).
 • Analiza modeli.
 • Okres rozwoju czynności układu stomatognatycznego: kształt i czynność.
 • Koncepcje gnatologiczne i zasady okluzji funkcjonalnej według prof. R. Slavicka.
 • Funkcjonalna analiza cefalometryczna.
 • Bruksizm: funkcja i dysfunkcja (badania prof. Sadao Sato i współpracowników).
 • Szyny Brux checker.

Leczenie wad zgryzu.

 • Leczenie szkieletowych wad klasy III u młodych i dorosłych pacjentów z wysoką i niską wertykalną relacją podstaw kostnych.
 • Prezentacja diagnostyki i planów leczenia w różnych przypadkach klinicznych.
 • Kontrola płaszczyzny okluzyjnej. Nieprawidłowości w odcinku tylnym i ekstrakcje trzecich trzonowców.
 • Leczenie szkieletowego zgryzu otwartego.
 • Leczenie czynnościowego przemieszczenia żuchwy u młodych i dorosłych pacjentów.
 • Leczenie ortodontyczne pacjentów z dysfunkcjami.
 • Leczenie ortodontyczne stłoczeń – bez ekstrakcji przedtrzonowców.
 • Kwestie związane z ekstrakcjami przedtrzonowców.
 • Skomplikowane przypadki – leczenie wielospecjalistyczne.
 • Zastosowanie tymczasowego zakotwienia szkieletowego.
 • Podsumowanie i egzamin.

Lista poniższych narzędzi jest niezbędna w trakcie warsztatów.
Prosimy o ich przyniesienie ze sobą na kurs:

 • Kleszcze KIM do drutów .016” x .022”
 • Kleszcze Younga
 • Kleszcze Nance
 • Tiureta ortodontyczna do nadawania torku na łukach prostokątnych .016” x .022”
 • Szablon Rickettsa

Cena kursu obejmuje:
3 moduły kursu w Warszawie.
Typodonty wraz z zamkami, łuki, druty oraz inne materiały.
Przerwy kawowe i lunch.
Tłumaczenie kursu na j. polski

Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z potwierdzeniem swojej obecności na wszystkich 3 modułach w Warszawie oraz z deklaracją dokonania całej opłaty przed kursem.

Po więcej szczegółów zapraszamy na
http://www.kursy.ortofan.pl/
Telefon: 22 6180351, 510 072 273
E-mail: [email protected]