Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Kompozytowe mosty adhezyjne wzmacniane włóknami w zębach przednich i bocznych - metoda bezpośrednia i pośrednia

Prowadzący:
lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) – Zakład Profilaktyki i Propedautyki Stomatologicznej WUM
Miejsce:
Warszawa
Data:
11 maja 2019
Cena:
prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1450 zł, pozostali 1550 zł
Punkty edukacyjne:
9

Część teoretyczna (4 godziny) 

 • mosty kompozytowe  – wskazania i przeciwwskazania 
 • metoda bezpośrednia i pośrednia  – wady i zalety obu  metod 
 • ocena warunków klinicznych przed wykonaniem mostu kompozytowego – stan zębów filarowych oraz ocena higieny pacjenta 
 • włókna stosowane do wzmacniania konstrukcji kompozytowych: 
 • rodzaje włókien 
 • ilość włókna konieczna do wzmocnienia struktury kompozytowej 
 • sposób ułożenia włókna uwzględniający kierunek sił zgryzowych 
 • akcesoria pomocnicze 
 • kompozyty do licowania podbudowy z włókien w metodzie bezpośredniej i pośredniej 
 • zastosowanie różnych rodzajów retencji na zębach filarowych (wkład koronowy, nakład, endokorona, retainer skrzydłowy, ząb ćwiekowy czy korona naddziąsłowa na podbudowie z włókna) – jakie rozwiązanie wybrać w zależności od warunków klinicznych 
 • etapy wykonania mostów – metoda bezpośrednia 
 • etapy wykonania mostów – metoda pośrednia 
 • wyciski 
 • zabezpieczenie tymczasowe filarów 
 • cementowanie prac pośrednich 

Część praktyczna (5 godzin) 

 • metoda bezpośrednia – uzupełnienie braku siekacza bocznego szczęki: 
 • opracowanie zębów filarowych – ubytek kl. III / retainer skrzydłowy 
 • wzmocnienie przęsła mostu włóknem polietylenowym 
 • odbudowa kompozytowa siekacza bocznego 
 • metoda pośrednia – uzupełnienie braku przedtrzonowca drugiego 
 • opracowanie zębów pod wybrany rodzaj retainera 
 • wzmocnienie przęsła włóknem szklanym –  ułożenie włókna wzmacniające odporność licowania na siły rozciągające i podparcie kompozytu na guzkach zębowych 

 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy: 

 1. Indywidualne, w pełny wyposażone stanowisko pracy (mikrosilnik + głowa fantomowa z pełnym uzębieniem) 
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą 
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych 
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas 
 5. Obiad i przerwy kawowe 
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury 
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy 

 przyciskdentalday