Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Intensywny kurs chirurgiczno-implantologiczny – dr n. med. Maciej Michalak – 14-15.09.2018

Prowadzący:
dr n. med. Maciej Michalak
Miejsce:
Lublin
Data:
14 września 2018
Cena:
4199 zł
Punkty edukacyjne:
16 pkt

Data: 14-15.09.2018
Godz.: 10:00-18:00 (piątek, sobota)  

14.09.2018 (teoria  4h, praktyka 4h)
Podstawowe i rozszerzone techniki chirurgiczne:

– dobór prawidłowego instrumentarium wspomagającego pracę chirurga
– linie cięcia
– wytwarzanie płatów (płat pełny, płat dzielony)
– mobilizacja płata
– metody szycia
– zasady pobierania wycinków do badania histo-patologicznego
– metodyka otrzymywania oraz wykorzystanie fibryny bogatopłytkowej (PRF)
– augumentacja tkanki kostnej materiałem autogennym, allogennym oraz heterogennym
–  zastosowanie membran w zabiegach chirurgicznych

Co będziesz umiał po kursie?

–  Dobrać odpowiednie narzędzia chirurgiczne
–  Wytworzyć płat śluzówkowo-okostnowy
–  Zmobilizować płat
–  Zamknąć połączenie ustno-zatokowe
–  Ciąć oraz szyć w umiejętny sposób
–  Otrzymać i wykorzystać fibrynę bogatopłytkową (PRF)
–  Pobrać, zaopatrzyć po pobraniu oraz przygotować do wysłania wycinek do badania histo-patologicznego
–  Zastosować augmentację kostną zarówno po ekstrakcji jak również w zabiegach okołoimplantacyjnych
– Wykorzystać możliwości jakie daje połączenie PRF z materiałem zarówno autogennym jak i heterogennym; praktycznie zastosować obie techniki

15.09.2018 (teoria  4h, praktyka 4h)

Techniki implantologiczne i rozszerzone techniki okołoimplantologiczne

  • Planowanie leczenia – ocena jakości i ilości kości
  • Ocena CBCT
  • Pozycjonowanie implantu
  • Algorytm implantacji
  • Postępowanie okołoimplantacyjne
  • Zabieg augmentacji tkanek miękkich
  • Podnoszenie dna zatoki szczękowej, różnica pomiędzy metodą otwartą a zamkniętą
  • Przeszczepy bloków kostnych
  • Zastosowanie piezochirurgii, lasera oraz urządzeń do oceny stabilizacji w implantologii
  • Powikłania w implantologii

Co będziesz umiał po kursie?

–   Planować implantację począwszy od ewentualnej ekstrakcji, przez analizę warunków anatomicznych na oczekiwaniach protetycznych kończąc
–  Pozycjonować  implant
–  Rozróżnić systemy implantologiczne
–  Zastosować sekwencję wierteł kasety
–  Przeprowadzić  implantację na modelu lub/i materiale zwierzęcym stosując poznane techniki chirurgiczne
–  Wykonać przeszczep tkanki miękkiej
–  Wykonać podniesienie dna zatoki szczękowej
–  Radzić sobie w wypadku podstawowych powikłań implantologicznych
–  Ocenić stabilizację pierwotną oraz wtórną implantu
– Zastosować dodatkowe techniki poprawiające ostateczny sukces leczenia implantologicznego

 

Zgłoszenia:
d.czarnecka@l-dent.pl lub t.zablocki@l-dent.pl,
telefonicznie pod numerem: 536 866 876 lub 694 463 078
Nr konta do wpłaty: 45868900077000738520000010
Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)

wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, najpóźniej na 14 dni przed datą kursu
brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy
brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

https://poldent.pl/szkolenia-poldent/intensywny-kurs-chirurgiczno-implantologiczny-14-15-09-2018/

Więcej informacji:

poldent
(22) 351 76 68
szkolenia@poldent.pl