Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

INTENSE FELLOWSHIP IN LASER DENTISTRY

Prowadzący:
Prof. Stefano Benedicenti, Dr Steven Parker, Dr Riccardo Poli, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc, Prof. dr Francesco Maria Manconi
Miejsce:
Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Data:
7 października 2018
Cena:
19 900 PLN

Egzamin: Uniwersytet w Genui
Data: start 7 października 2018

Rejestracja: http://dsi-edu.com/rejestracja

 Językiem wykładowym jest język angielski, moduły odbywające się w Polsce będą tłumaczone na język polski.

Intensywny Program Fellowship Uniwersytetu w Genui we Włoszech ma na celu przekazanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności z zakresu laseroterapii w stomatologii. Oprócz wielogodzinnego treningu obejmuje również egzamin w zakresie stosowania laserów.
Program ma na celu dostarczenie podstawowej, szerokiej wiedzy opartej na dowodach naukowych. W procesie edukacji nacisk kładzie się praktyczne umiejętności oraz nowoczesne, bieżące praktyki i metody stomatologiczne, możliwe do zastosowania przez każdego uczestnika u jego pacjentów.

Wykładowcy należą do stałej kadry dydaktycznej Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Genui i do ścisłej światowej czołówki ekspertów z zakresu laseroterapii.
Cykl będzie prowadzony podczas dwóch, czterodniowych spotkań w Warszawie z dwudniowym dodatkowym spotkaniem w Genui we Włoszech.
Językiem wykładowym jest język angielski (tłumaczenie na język polski zapewnione podczas modułów odbywających się w PL).
Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje wydaniem międzynarodowego certyfikatu wystawionego przez Uniwersytet w Genui. Dokument będzie zawierał informację potwierdzająca stopień zaawansowania w zakresie terapii laserowej.

Wykładowcy: Prof. Stefano Benedicenti, Dr Steven Parker, Dr Riccardo Poli, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc, Prof. dr Francesco Maria Manconi

ZJAZD I: 

Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Data: 7-10 października 2018

Niedziela – 7 października 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc, Prof. Stefano Benedicenti

Program:

 • Laserowa energia fotoniczna. Historia. Długości fal lasera stosowane w stomatologii. Generowanie energii fotonicznej za pomocą laserów z medium ciała stałego, gazowego i półprzewodnikowego. Tryby emisji.
 • Tkanki miękkie. Interakcja między laserem a tkanką.
 • Zastosowanie lasera w leczeniu tkanek miękkich. Optymalne długości fal lasera i parametry mocy w odniesieniu do zjawisk absorpcji w miękkiej tkance jamy ustnej. Badania i dowody kliniczne.
 • Fotobiomodulacja w stomatologii.
 • Fotobiomodulacja. Dozymetria.

Poniedziałek – 8 października 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc

Program:

 • Zastosowanie laseroterapii w periodontologii w postepowaniu chirurgicznym i niechirurgicznym.
 • Zastosowanie laseroterapii w periodontologii w postepowaniu chirurgicznym i niechirurgicznym. Przeciwmikrobioryczna terapia fotodynamiczna.
 • Zastosowanie laseroterapii w periodontologii. Depigmentacja. Względy estetyczne.
 • Zastosowanie lasera w implantologii z uwzględnieniem tkanek miękkich.
 • Zastosowanie lasera w implantologii. Fotobiomudalacja.

Wtorek – 9 października 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc

Program:

 • Zastosowanie lasera w Peri-implantitis.
 • Zastosowanie lasera w Peri-implantitis. Przegląd literatury i aspekty kliniczne.
 • Zastosowanie lasera w ortodoncji.
 • Sesja praktyczna mająca na celu wykazanie interakcji lasera z tkanką i na tkankach miękkich jamy ustnej. Drobna chirurgia stomatologiczna i periodontologia. 5 typowych procedur.

Środa – 10 października 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker

Program:

 • Diagnostyka laserowa w tkance miękkiej i twardej.
 • Przypadki kliniczne.
 • Bezpieczeństwo, przepisy i certyfikaty.
 • Bezpieczeństwo. Aspekty kliniczne, regulacje lokalne.

ZJAZD II: 

Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Data: 28 listopada – 1 grudnia 2018

Środa – 28 listopada 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Dr Riccardo Poli

Program:

 • Interakcje między laserem a tkankami twardymi.
 • Zastosowanie lasera w zarządzaniu tkankami twardymi. Optymalne długości fal lasera i parametry mocy w odniesieniu do zjawisk absorpcji w tkankach twardych jamy ustnej.
 • Stomatologia zachowawcza z zastosowaniem lasera. Dowody kliniczne.
 • Małoinwazyjna stomatologia w stomatologii zachowawczej i dziecięcej. Koncepcje kontroli bólu.
 • Co zrobić, jeśli coś pójdzie nie tak?

Czwartek – 29 listopada 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Dr Riccardo Poli

Program:

 • Laser a kość wyrostka zębodołowego.
 • Chirurgia kostna wspomagana laserem. Aspekty praktyczne i wpływ PBM.
 • 3.0 µm osteotomia wspomagana laserem. Powód do niepokoju?
 • Zajęcia praktyczne. Demonstracja interakcji lasera z tkankami twardymi jamy ustnej. Opracowanie ubytków i chirurgia kości.

Piątek – 30 listopada 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Prof. dr Francesco Maria Manconi

Program:

 • Zastosowanie lasera w endodoncji – przegląd i aspekty historyczne.
 • Zastosowanie lasera w endodoncji – optymalne długości fal i parametry mocy, eliminowanie niebezpieczeństw.
 • Zastosowanie lasera w endodoncji. Aspekty kliniczne.
 • Chirurgia endodontyczna wspomagana laserowo.

Sobota – 1 grudnia 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Prof. dr Francesco Maria Manconi

Program:

 • Zaawansowana stomatologia zachowawcza wspomagana laserem. Wyzwania.
 • Użycie lasera w zaawansowanej stomatologii zachowawczej i protetyce.
 • Wybielanie zębów przy użyciu lasera.
 • Zastosowanie lasera w endodoncji.

ZJAZD III: SESJA EGZAMINACYJNA

Miejsce: Uniwersytet w Genui
Data: 22-23 lutego 2019

Piątek – 22 lutego 2019

Prowadzący: Prof. Stefano Benedicenti, Dr Steven Parker, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc, Prof. dr Francesco Maria Manconi

Program:

 • Prezentacja przypadków klinicznych przez uczestników.

Sobota – 23 lutego 2019

Prowadzący: Prof. Stefano Benedicenti, Dr Steven Parker, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc, Prof. dr Francesco Maria Manconi

Program:

 • Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru, składający się 75 pytań).
 • Oceny.
 • Podsumowanie, wręczenie certyfikatów, sesja zdjęciowa.
 • Zakończenie.

CERTYFIKACJA

Po pozytywnym ukończeniu cyklu i zaliczonej sesji egzaminacyjnej w University of Genoa uczestnik otrzymuje Certyfikat z tytułem specjalisty w dziedzinie terapii laserowej w stomatologii wydany przez Uniwersytet oraz certyfikat ukończenia Programu wydany przez Dental Skills Institute.Certyfikat RWTH Aachen University jest honorowany w przypadku kontynuacji nauki w Programie M.Sc. Lasers in Dentistry i automatycznie zalicza analogiczne moduły w programie kształcenia.

CO ZYSKUJESZ?

 • Najnowocześniejszą wiedzę na temat terapii laserowych, popartą praktycznymi umiejętnościami.
 • Certyfikat University of Genoa uznany i honorowany na całym świecie!
 • Naukę od najlepszych! Wykładowcy Programu to światowi eksperci i liderzy w zakresie terapii laserowych.
 • NOWE PORTFOLIO USŁUG!
 • CZAS, PIENIĄDZE, ZADOWOLONYCH PACJENTÓW I SATYSFAKCJĘ.
 • TWÓJ GABINET WYRÓŻNI SIĘ PRESTIŻEM.

Informacje organizacyjne:

 • Językiem wykładowym jest język angielski, moduły odbywające się w Polsce będą tłumaczone na język polski.
 • Każdy z uczestników powinien być wyposażony w okulary ochronne do pracy z laserami. Rekomendujemy posiadanie własnych okularów, które są dostosowane do konkretnej osoby.
 • Na jeden z modułów każdy uczestnik będzie proszony o przyniesienie zębów po niedawnej ekstrakcji.

W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Tłumaczenie na język polski (dotyczy modułów odbywających się w Polsce).
 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe podczas szkoleń odbywających się w Polsce.
 • Certyfikat z tytułem specjalisty w dziedzinie terapii laserowej w stomatologii wydany przez Genoa University oraz certyfikat ukończenia Programu wydany przez Dental Skills Institute.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia/cyklu.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia/pierwszego szkolenia z cyklu.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsc decyduje kolejność wpłat

Harmonogram oraz koszt udziału:

SPOTKANIE

SZKOLENIE

TERMIN

MIEJSCE

1

ZJAZD I

7-10 października 2018

DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

2

ZJAZD II

28 listopada – 1 grudnia 2018

DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

3

EGZAMIN

22-23 lutego 2019

 

Uniwersytet w Genui (dojazd)

Łączny koszt 19 900 PLN

Więcej informacji:
www.dsi-edu.com,
22 338 70 70,
biuro@dsi-edu.com