Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Funkcja, estetyka i komunikacja. Analiza danych pacjenta jako klucz do wykonania pracy protetycznej. Praca z pacjentem

Prowadzący:
Bartosz Troczyński
Miejsce:
Łódź, Centrum Szkoleniowe Natrodent ul. Wierzbowa 46/48
Data:
24 października 2018
Cena:
750 zł
Punkty edukacyjne:
7

W czasie kursu uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy za pomocą łuku twarzowego, artykulatora i fotografii. Zapoznają się z dodatkowymi instrumentami orientacji estetycznej i anatomicznej oraz ich wykorzystanie w komunikacji pomiędzy lekarzem a technikiem. Wyjaśnione zostaną zasady rejestracji i centralnej okluzji oraz celowość ich użycia. Omówiony będzie sposób planowania przedprotetycznego oraz sposoby jego przedstawiania pacjentowi. Na podstawie przypadku pacjenta przedstawiona będzie również procedura wykonania całkowitej rekonstrukcji estetyczno – funkcjonalnej obu łuków zębowych. Kurs dla lekarzy i techników dentystycznych. 

Za szkolenie lekarzom przyznawane jest 7 punktów edukacyjnych. 

10:00 - Przywitanie, krótki wstęp 

10:15 -Wykład teoretyczny i ćwiczenia praktyczne: Dane pacjenta i plan leczenia, zestawienie dokumentacji
fotograficznej, wprowadzenie do DSD, analiza estetyczna fotografii, CR – CO – ustalenie i relacja. 

12:30 – Przerwa kawowa 

12:45 -Wykład ciąg dalszy i ćwiczenia praktyczne: rejestracja łukiem twarzowym i analizatorem anatomicznym (Artex, Head Lines), Instalacja modeli w artykulatorze, laboratoryjno – kliniczna analiza okluzyjna, przedwczesny kontakt, poślizg, maksymalne zaguzkowanie. 

14:15 – Przerwa na lunch 

14:45 – Praca praktyczna: Przepływ informacji między gabinetem a laboratorium. Wax-up, mock-up, użycie matrycy silikonowej i symulacje w jamie ustnej. 

18:30 – Dyskusja i zakończenie kursu 

Zapisy:
www.courses.natrodent.pl

Kamila Siuta
gsm. 517-310-885
kamila.siuta@natrodent.pl

Małgorzata Sobieraj
Kierownik Działu Szkoleń
gsm. 509-260-208
malgorzata.sobieraj@natrodent.pl