Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

„EndoAkademia: Endodoncja krok po kroku… czyli od anatomii po usuwanie złamanych narzędzi” – IV stopnie

Prowadzący:
lek. dent. Sławomir Gabryś
Miejsce:
Hotel Krzyski, ul. Krzyska 52B, Tarnów
Data:
11 kwietnia 2018
Cena:
3290 zł
Punkty edukacyjne:
21 pkt.

Daty:
11.04 I stopień, 10:00-14:30
25.04 II stopień, 10:00-15:00
23.05 III stopień, 10:00-16:30
20.06 IV stopień, 10:00-16:30

Stopień I
„Endododoncja krok po kroku… najważniejsze podstawy skutecznej terapii”
Część teoretyczna: 10:00-13:00
1. Biofilm i warstwa mazista – jak skutecznie je wyeliminować
2. Skuteczna endodoncja krok po kroku
3. Warsztat endodontyczny – praktyczne rady dotyczące instrumentarium
4. Koferdam w endodoncji
5. Anatomia endodontyczna:
– jak unikać błędów w preparacji dostępu do jam zębowych
– jak znaleźć dodatkowe kanały np. MB2
– jak opracować i wypełnić kanały łączące się czy C-shape
6. Jak łatwo i powtarzalnie wyznaczyć długość roboczą
7. Niedrożne kanały – przyczyny i ich eliminacja.
8. Protokół płukania
9. Wstęp do maszynowego opracowania kanału
Lunch: 13:00-13:30
Cześć praktyczna: 13:30-14:30
1. Jak założyć koferdam do endodoncji w minutę. Praktyczne ćwiczenia na fantomach.

Stopień II
„Opracowanie maszynowe kanału”
Część teoretyczna: 10:00-12:00
1.Zasady skutecznej pracy narzędziami maszynowymi
2.Świadome kształtowanie kanału
3.Możliwości stopu NiTinol
4.Dlaczego praca narzędziami maszynowymi jest bardziej efektywna niż ręcznymi
5.Flaring, glide path, patency, zasada IRI – zagadnienia ułatwiające walkę z kanałami
6.Dobra dezynfekcja kanałów – PUI i MDA

Lunch 12:00-12:30

Część praktyczna:12:30-15:00 *

1.Opracowanie maszynowe kanałów metodą „crown down”
– pokaz opracowania kanału w zębie po ekstrakcji za pomocą pilników Endostar E3
– każdy z uczestników opracuje kanał w zębie po ekstrakcji systemem Endostar E3
oraz bezprzewodową kątnicą Endostar ProEndo (lub własnym mikrosilnikiem).
*Każdy z uczestników proszony jest o przyniesienie zęba po ekstrakcji z opracowaną
częścią koronową, można przynieść też własny mikrosilnik endodontyczny.

Stopień III
„Gutaperka na ciepło i mikroskop stomatologiczny”

Część teoretyczna: 10:00-12:00

1.Rozpoczynamy przygodę z mikroskopem stomatologicznym i gutaperką na ciepło:
– podstawowa budowa mikroskopów
– dlaczego mikroskop w endodoncji jest taki ważny
– chcemy wypełniać kanały szczelnie i szybko – podstawy pracy z systemami do
wypełniania kanałów gutaperką na ciepło
2. MTA w gabinecie – jak zamknąć szeroki wierzchołek (apical plug technique)
Lunch 12:00-12:30

Część praktyczna:12:30-16:30*
– przygotowanie mikroskopu do pracy
– jak ustawić mikroskop aby można było długo pracować bez bólu głowy
– pokaz wypełnienia kanału w usuniętym zębie gutaperką na ciepło
systemem EQ-V pod mikroskopem
– każdy z uczestników wypełni kanał w usuniętym zębie gutaperką na ciepło
pod mikroskopem
*Każdy z uczestników proszony jest o przyniesienie zęba po ekstrakcji z opracowanym
kanałem korzeniowym techniką dowolną- ważne aby był znany rozmiar wierzchołka po
opracowaniu i długość robocza.

Stopień IV
„Reendo, perforacje i złamane narzędzia”
(wskazane choćby niewielkie doświadczenie w pracy pod mikroskopem)
Część teoretyczna: 10:00-12:00
1.Po pierwsze diagnostyka
2.Niedrożne kanały – jak sobie z nimi radzić?
3.Rozpuszczalniki w endodoncji
4.Endostar RE – system do usuwania gutaperki z kanału
5.Perforacje – diagnostyka, zamykanie MTA, rokowanie
6.Usuwanie wkładów koronowo korzeniowych i systemu Thermafil
7. Złamane narzędzia… od kwalifikacji przypadku do usunięcia narzędzia

Lunch 12:00-12:30

Część praktyczna:12:30-16:30*
– pokaz udrożnienia kanału na usuniętym zębie pod mikroskopem
– pokaz usunięcia złamanego narzędzia metodą „na igłę” i techniką Ruddle’a
– każdy z uczestników wykona czynności:
– udrożnienie kanału z zastosowaniem UD, rozpuszczalników i Endostar RE
– zrobienie dostępu do usuniętego narzędzia
– usunięcie złamanego narzędzia UD (technika Ruddle’a) lub metodą „na igłę”

*Zęby na cześć praktyczną przygotowuje wykładowca.

Zgłoszenia:
Karolina Chojnacka,
k.chojnacka@poldent.pl,
tel: 605 221 120
https://poldent.pl/szkolenia-poldent/endoakademia-endodoncja-krok-po-kroku-iv-stopnie/
Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844
Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)
– wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
– brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy
– brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

Więcej informacji:

DENTONET - Poldent
(22) 351 76 68
szkolenia@poldent.pl