Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Diagnostyka RTG bez tajemnic

Prowadzący:
lek. dent. Mateusz Szkliniarz 
Miejsce:
Sosnowiec
Data:
23 października 2020
Cena:
350 zł brutto

 

Spotkanie ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie wykorzystania współczesnej diagnostyki RTG w gabinecie stomatologicznym. Otwarta formuła umożliwia wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń między uczestnikami i prowadzącym. Dostępność oprogramowania wraz z wybranymi przypadkami z różnych dziedzin stomatologii umożliwi przyswojenie praktycznej wiedzy w zakresie postępowania z badaniami RTG, oraz zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami zastosowanymi w produktach RTG KaVo.

 

Program warsztatów

  • Rodzaje badań RTG wykonywanych w gabinecie stomatologicznym.
  • Możliwości oraz ograniczenia obrazowania 2D i 3D – kiedy i jakie badanie należy zlecić pamiętając o zasadzie ALARA.
  • Jakość badania RTG – co na nią wpływa, jak ją oceniać, jak wyeliminować potencjalne błędy rzutujące na obniżenie jakości badań radiologicznych.
  • Podstawy wykonywania badań RTG w obrębie stomatologii.
  • Przygotowanie badania RTG do diagnostyki – jak obrobić badanie w oprogramowaniu, aby odczytać jak największą ilość informacji.
  • Poruszanie się po badaniu CBCT – możliwości oceny tkanek oraz stanów patologicznych poprzez wyświetlanie badania w formie przekroi, rekonstrukcji wolumetrycznej, rekonstrukcji badań 2D.
  • Mnogość narzędzi w oprogramowaniu KaVo RTG – jak efektywnie wykorzystywać je na co dzień w poszczególnych przypadkach z zakresu chirurgii, endodoncji, ortodoncji, etc.
  • Dokonywanie pomiarów, planowanie położenia wszczepów implantologicznych, lokalizacja kanałów dodatkowych, zębów zatrzymanych oraz inne zagadnienia diagnostyczne spotykane na co dzień w praktyce stomatologa.
  • Podstawy oceny badań RTG w obrębie stomatologii.

 

Uczestnicy będą mieli udostępnione komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia celem ćwiczeń. 

 

Bezpieczne szkolenie w małych grupach w pomieszczeniach wyposażonych w profesjonalne medyczne oczyszczacze powietrza oraz przepływowe lampy UV-C.

Zachowanie antycovidowych procedur szkolenia.

Prowadzący: lek. dent. Mateusz Szkliniarz 
Czas szkolenia.: 10.00 – 16.00
Koszt szkolenia: 350 zł brutto
Miejsce szkolenia: Sosnowiec

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: biuro@kavo.com

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.