Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Asystowanie w zabiegach chirurgiczno-implantologicznych

Prowadzący:
Hig. Stom. Irena Byliniak
Miejsce:
Warszawa, Siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2
Data:
21 października 2017
Cena:
250 zł*

Zgłoszenia: 
Paulina Gomułka
tel. 605 886 565, 22 351 76 68, 
[email protected]
https://poldent.pl/szkolenia-poldent/asystowanie-w-zabiegach-chirurgiczno-

Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844
Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)

  • wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
  • brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy
  • brak możliwość opłaty za kurs w dniu kursu

 

Część teoretyczna: 10:00-12:00

  • zasady aseptyki i antyseptyki
  • przygotowanie gabinetu
  • przygotowanie zabiegu (skompletowanie prawidłowego instrumentarium chirurgiczno-implantologicznego)
  • przygotowanie sprzętu ( fizjodyspenser, wirówka )
  • pacjent (przygotowanie , opieka , asysta podczas zabiegu)
  • postępowanie po zabiegu (pacjent ,narzędzia –  dezynfekcja i sterylizacja).

Przerwa kawowa 12:00-12:15

Część praktyczna: 12:15-13:30

Ćwiczenia praktyczno-pokazowe z wykorzystaniem instrumentarium chirurgicznego i implantologicznego.

* Specjalne pakiety promocyjne!
3 kursy +1 gratis
2 kursy +1 gratis

Sprawdź szczegóły w aktualnościach!