Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

ANALIZA CEFALOMETRYCZNA - wykład i warsztaty praktyczne.

Prowadzący:
LEK. STOM. SPECJALISTA. ORTODONTA PIOTR SMOŁKA
Miejsce:
Wrocław
Data:
25 listopada 2018
Cena:
1000 zł

Termin: 25.11.2018 r. (niedziela) Wrocław

Wykładowca: LEK. STOM. SPECJALISTA. ORTODONTA PIOTR SMOŁKA
Ukończył studia wyższe na Akademii Medycznej we Wrocławiu i w 1991 roku i uzyskał tytuł lekarza stomatologa. W roku 2000 zdał egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty ortodonty. W roku 2008 uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej a tym samym zgodę na kształcenie lekarzy specjalistów. Wraz z dr Janiną Szeląg i informatykiem Krzysztofem Romanem jest współautorem i twórcą polskiego programu komputerowego ,, Ortodoncja”, który służy m.in. do analizy cefalometrycznej zdjęć odległościowych, analizy modeli diagnostycznych, prowadzenia dokumentacji w gabinecie ortodontycznym. Na swoim koncie ma liczne wystąpienia i wykłady we współpracy z Zakładem Ortodoncji we Wrocławiu, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Towarzystwem Ortodontycznym . Tematyka dotyczy komputerowych analiz cefalometrycznych, dokumentacji i archiwizacji danych, fotografii w gabinecie ortodontycznym, współpracy ortodonty z laryngologiem. 

Czas: 10.00 – 17.00  ( w trakcie przerwa kawowa oraz lunch)

Część teoretyczna:
1.Rodzaje zdjęć w praktyce ortodontycznej. Analizy najczęściej stosowane przez ortodontów.
2. Omówienie punktów, linii i kątów w analizach
Segnera-Hasunda, Bjorka i Kaminka. 3. Interpretacja wyników analiz na przykładach wyleczonych pacjentów. 4. Koło kolorów – wizualizacja najważniejszych wyników cefalometrycznych za pomocą barw.

Warsztaty praktyczne-ćwiczenia na laptopach:

Wyznaczanie punktów cefalometrycznych przez uczestników kursu na zdjęciach własnych, lub dostarczonych przez organizatora . 
Wykonywanie analiz za pomocą programu „Ortodoncja”. Interpretacja wyników własnych pomiarów. Pisanie planów leczenia.

Do zajęć praktycznych niezbędne będą własne laptopy z systemem Windows (może być jeden laptop na 2 osoby) 

Organizator:     
ESDENT Małgorzata Baziuk,
ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław 
tel. 71 353 83 51, 695 544 449
www.szkoleniadent.plszkolenia@ede.pl
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359
Obowiązuje opłata rezerwacyjna

Firma ESDENT Małgorzata Baziuk jest podmiotem uprawnionym do podyplomowego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. 
Za każdy kurs medyczny przyznawane są punkty edukacyjne według obowiązujących przepisów